Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại chợ Liên Sơn

Nhằm đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy, Đoàn Kiểm tra liên ngành của huyện gồm lãnh đạo Công an huyện; lãnh đạo Phòng Kinh tế – Hạ tầng; Văn phòng UBND huyện; Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) và đại diện lãnh đạo UBND thị trấn Liên Sơn đã kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại chợ liên Sơn, huyện Lắk.

Qua kiểm tra thực tế tại chợ Liên Sơn cho thấy vẫn còn nhiều thiếu sót trong việc thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cụ thể: HTX thương mại Thắng Lợi  – đơn vị quản lý chợ chưa tiến hành giải tỏa mái che, hàng hóa lấn chiếm lòng đường phục vụ giao thông chữa cháy và lối thoát nạn. Chưa lắp đặt bổ sung đường ống cấp nước chữa cháy và các trụ nước chữa cháy ngoài nhà. Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động tại tất cả các ki ốt ngoài chợ lồng thuộc khu chợ quản lý. Tại thời điểm kiểm tra số lượng đội viên đội PCCC cơ sở chỉ có 07 đội viên, không đảm bảo về lực lượng; công tác thường trực sẵn sàng chữa cháy không đảm bảo yêu cầu. Kiểm tra phát hiện còn một số hộ kinh doanh tự ý câu mắc điện không đảm bảo yêu cầu. Đường giao thông nội bộ không đảm bảo cho xe chữa cháy tiếp cận đám cháy khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Hệ thống chữa cháy, báo cháy, phương tiện chữa cháy cầm tay, các dụng cụ phương tiện cứu nạn cứu hộ…không đảm bảo yêu cầu. Trong đó cơ sở HTX thương mại Thắng Lợi đã thu bình chữa cháy của các hộ dân kinh doanh để bảo dưỡng tuy nhiên đến nay vẫn chưa bảo dưỡng kịp thời.

Để đảm bảo an toàn PCCC& CNCH trong quá trình hoạt động, Đoàn kiểm tra đề nghị hợp tác xã thương mại Thắng Lợi sớm khắc phục những tồn tại hạn chế như: Chỉnh lý, xây dựng bổ sung phương án chữa cháy cơ sở và cứu nạn cứu hộ được cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực tập các phương án này. Tổ chức giải tỏa ngay mái che, hàng hóa lấn chiếm lòng đường phục vụ giao thông chữa cháy và lối thoát nạn để đảm bảo cho xe chữa cháy tiếp cận đám cháy khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Đề nghị các hộ kinh doanh tháo bỏ các đường dây điện tự ý câu mắc trong các ki ốt không đảm bảo an toàn. Tổ chức kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện chữa cháy định kỳ theo quy định…

 H Yur Je