UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến phiên họp thường kỳ tháng 9/2020

Ngày 7-10, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an ninh – quốc phòng tháng 9 và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì phiên họp. Cùng tham dự có lãnh đạo các sở, ngành, địa phương. Tại điểm cầu huyện Lắk về dự có đ/c Nay Y Phú – Phó bí thư huyện ủy; đ/c Nguyễn Xuân Hoản – Quyền Chủ tịch UBND Huyện và các đồng chí lãnh đạo đại diện các phòng, ban ngành của huyện.

Theo báo cáo tại hội nghị, mặc dù tình hình kinh tế của tỉnh có nhiều khó khăn như hạn hán kéo dài, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng các cấp, các ngành đã tập trung chỉ đạo, chủ động tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2020 . Từ đầu năm đến nay, giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh đạt 39.494 tỷ đồng (tương đương 63,19% kế hoạch); huy động vốn đầu tư toàn xã hội 35.608 tỷ đồng (84,78%); kim ngạch xuất khẩu 405 triệu USD (62,31%); tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn 5.417 tỷ đồng ; Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ trên thị trường ước thực hiện 59.385 tỷ đồng. Thủy lợi bảo đảm tưới chủ động cho 80,5% diện tích cây trồng có nhu cầu. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế ước đạt 89,3%. Công tác phòng chống dịch Covid-19, bạch hầu được kịp thời, hiệu quả; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 48,36%. Về an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.Tuy nhiên nhiều ngành, lĩnh vực phát triển không ổn định; giá cả sản phẩm cây công nghiệp vẫn ở mức thấp; số lượng khách du lịch đến tỉnh và doanh thu từ du lịch giảm; tiến độ giải ngân còn thấp; số lượng doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động, giải thể tăng; …

Kết luận tại hội nghị đồng chí Phạm Ngọc Nghị – Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung  chuẩn bị chu đáo các nội dung, điều kiện để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; triển khai những văn bản chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; triển khai có hiệu quả các chính sách, giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh do ảnh hưởng của dịch Covid-19; đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án trọng điểm; …

 H Yur Je