UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5/2020

UBND huyện vừa tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng tháng 5 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6/2020. Dự hội nghị có Lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện, thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND huyện, chủ tịch UBND các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Phiên họp do đồng chí Y Bang H’ Đớt – Chủ tịch UBND huyện chủ trì.

Báo cáo tại hội  nghị cho biết, từ đầu năm 2020 đến nay, tuy vẫn còn nhiều khó khăn, dịch bệnh, nhất là tác động, ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng tình hình kinh tế – xã hội của huyện vẫn được duy trì ổn định. Các cơ quan đơn vị từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp, bám sát chỉ tiêu, nhiệm vụ được phân công phụ trách thực hiện.Vụ sản xuất đông xuân toàn huyện đã gieo cấy 6.735/6.358ha cây trồng các loại đạt 105,9%KH giao, đến nay đã thu hoạch được trên 98,4% diên tích gieo trồng trong đó lúa nước thu hoạch được 98,96%, năng suất ước đạt 76 tạ/ha với sản lượng ước đạt trên 39 ngàn tấn. Tổ chức tiêm phòng đẩy đủ các loại vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm. Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện thực hiện đến ngày 13/05/2020 đạt 11 tỷ 280 triệu /35 tỷ 850 triệu đồng, đạt 31,46% dự toán HĐND huyện giao, tổng chi cân đối ngân sách thực hiện được 185 tỷ 294 triệu /496 tỷ 188 triệu đồng đạt 37,34% dự toán HĐND huyện giao. Trong tháng đã cấp mới 8 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở với diện tích 955,5m2, đính chính 33 giấy CNQSD đất…Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai thực hiện và đến thời điểm hiện nay toàn huyện thực hiện được 100/190 tiêu chí đạt 52,6%. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trong tháng đạt trên 24 tỷ đồng. Tổng doanh thu từ ngành thương mại dịch vụ đạt khoảng 87,2 tỷ đồng.

Trong tháng UBND huyện đã Chỉ đạo Phòng GD&ĐT, các đơn vị trường học tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid -19, thực hiện tốt việc hướng dẫn học sinh ôn tập, tự học trong thời gian tạm nghỉ do dịch Covid-19, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện đón học sinh đến trường sau khi nghỉ phòng dịch. Công tác thông tin, tuyên truyền đã bán sát vào nhiệm vụ chính trị của địa phương như: tuyên truyền về công tác chuẩn bị Đại hội đảng các cấp; các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với phong trào thi đua yêu nước, nêu gương người tốt việc tốt… Công tác khám chữa bệnh cho nhân dân được đảm bảo, công tác an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện; trong đó đã trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách hỗ trợ cho người có công với cách mạng gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19 của huyện là 347 người với số tiền trên 519 triệu đồng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, giúp người dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Y Bang H’ Đớt Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng ban, đơn vị, địa phương trong tháng 6/2020, tiếp tục chủ động cập nhật tình hình và triển khai thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch Covid – 19, theo quan điểm, định hướng của Đảng, nhà nước, chỉ đạo của chính phủ, Thủ tướng chính phủ; tập trung chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân chuẩn bị triển khai sản xuất vụ Hè thu 2020 đảm bảo đúng tiến độ. Tăng cường tuần tra, kiểm tra ngăn chặn tình trạng chặt phá, lấn chiếm đất rừng. Tiếp tục huy động nguồn lực, tập trung đầu tư các tiêu chí của xã nông thôn mới. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, đẩy mạnh công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện để hoàn thành chỉ tiêu giao….

Xuân Thái