Hội nghị giao ban công tác hội và phong trào nông dân cụm thi đua số 2

Hội nông dân cụm thi đua số 02 gồm 05 huyện: Lăk, Krông Bông, EaKar, M’Đrắc và Krông Pắc vừa tổ chức hội nghị giao ban công tác hội và phong trào nông dân 06 tháng đầu năm 2020.

Trong 6 tháng đầu năm, Công tác Hội và phong trào nông dân Cụm 02 đã đạt được kết quả cơ bản, toàn diện trên các mặt. Công tác chỉ đạo có nhiều đổi mới, rõ việc, rõ địa chỉ, sâu sát thực tiễn, chất lượng, hiệu quả được nâng lên, công tác tuyên truyền được chú trọng. Các cấp Hội trong Cụm đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ hội viên nông dân về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp. Công tác xây dựng tổ chức Hội đã được quan tâm, đã vận động giới thiệu, kết nạp 1.120 hội viên mới. Các phong trào thi đua trong nông dân được triển khai với nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, mang lại lợi ích cho hội viên, nông dân. Các cấp Hội trong cụm tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ vốn vay cho hội viên phát triển sản xuất thông qua các ngân hàng trên địa bàn và nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân; đã vận động hội viên nông dân tích cực tham gia xây dựng Nông thôn mới, 6 tháng đầu năm, nông dân các huyện trong cụm số 02 đã tham gia hiến trên 36.155m2 và hàng ngàn ngày công để làm đường giao thông nông thôn, nội đồng…

Tại hội nghị các đại biểu cũng đã thảo luận thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, qua đó triển khai tăng cường phát huy thế mạnh của từng huyện, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu của năm 2020./.

Vy thủy