UBMTTQVN xã Yang Tao tổng kết công tác mặt trận năm 2020

Sáng ngày 6/1/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Yang Tao đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh “ giai đoạn năm 2016 – 2020. về dự hội nghị có đồng chí Y Nốt Bkrông – HUV, Phó chủ tịch UBMTTQVN huyện; đồng chí Nguyễn Văn Huyên – HUV, Bí thư Đảng ủy xã Đại diện lãnh đạo UBND xã Yang Tao và 30 thành viên UBMTTQVN xã Yang Tao.

Trong năm 2020, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trong xã đã tích cực đẩy mạnh tuyên truyền kết quả đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII với 12 buổi có 1109 lượt người tham gia. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được thực hiện có hiệu quả. Trong đó cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” được các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia, đã vận động được hơn 38 triệu đồng; đẩy mạnh tuyên truyền cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, từ đó đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân địa phương đến này xã Yang Tao đã đạt 11/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới; UBMTQVN xã tích cực vận động, phối hợp với các tổ chức nhân đạo hỗ trợ xây nhà 167 giai đoạn 2 đợt 1 năm 2020 cho 05 với tổng số tiền 15 triệu đồng (mỗi nhà hỗ trợ 3 triệu đồng); vận động hỗ trợ người dân ủng hộ người dân bị ảnh hưởng do Covid 19 và bị xâm nhập nặm, hạn hán với tổng số tiền gần 12 triệu đồng;  vận động ủng hộ đồng bào miền trung bị bão lụt với số tiền hơn gần 16 triệu đồng… Công tác phối hợp thực hiện chương trình phòng chống tội phạm, TNXH, phòng chống ma túy, phong trào “toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc; bảo vệ môi trường được chú trọng; công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân được phát huy.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Huyên – HUV, Bí thư Đảng ủy xã cũng đã biểu dương những thành tích mà UBMTTQVN xã đã đạt được trong năm qua và đề nghị UBMTTQVN các cấp trên địa bàn xã rong thời gian tới cần tích cực đẩy mạnh công tác tuyền truyền Chỉ thị số 05 của bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tăng cường vai trò giám sát của UBMTQ đối với các cơ quan hành chính nhà nước tại cơ sở; đẩy mạnh thực hiệu quả các cuộc vận động tuyên truyền thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tại địa phương …

Tại hội nghị, Uỷ ban Mặt trận xã đã hiệp thương nhân sự bầu bổ sung chức danh Phó chủ tịch UBMTTQVN xã nhiệm kỳ 2020 – 2021 và khen thưởng 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới , đô thị văn minh “ giai đoạn năm 2016 – 2020 ./.

H Yur Je