UBBC huyện họp thường ký tháng 3 và tổ chức lễ bàn giao hồ sơ người ứng cử đại biểu HĐND huyện NK 2021 – 2026

Sáng  ngày 16/03/2021, Ủy ban bầu cử ( UBBC) HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, tổ chức kỳ họp định kỳ tháng 3 và làm lễ bàn giao hồ sơ người ứng cử Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Tham dự hội nghị có ông Y Săn A Yun, Phó chủ tịch thường trực HĐND huyện, phó ban bầu cử đại biểu HĐND huyện, bà H’ Bình Rơ Zam, trưởng ban dân vận huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ việt nam huyện cùng các thành viên uỷ ban bầu cử.

Báo cáo tiến độ triển khai công tác bầu cử trên địa bàn huyện của phòng Nội vụ huyện là cơ quan thường trực của UBBC huyện cho biết thời gian qua UBMTTQVN huyện đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần số lượng người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII, NK 2021 – 2026 là 34 đại biểu được phân bổ cho các cơ quan Đảng, nhà nước, lực lượng vũ trang, các xã thị trấn và các khối doanh nghiệp trong huyện; 34 đại biểu được căn cứ vào dân số của đơn vị hành chính cấp xã để phần bổ về 11 đơn vị bầu cử trong toàn huyện và từ ngày 22/02/2021 đến 17h00 ngày 14/03/2021 UBBC huyện đã  tiếp nhận 61 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện với 100% hồ sơ đều do các cơ quan, tổ chức giới thiệu (không có hồ sơ người tự ứng cử) với cơ cấu nữ 30 người, chiếm tỷ lệ 49,18%; Dân tộc thiểu số 19 người, tỷ lệ 31,15%; Ngoài Đảng 6 người, tỷ lệ 9,84%; dưới 40 tuổi 24 người, tỷ lệ 39,34%; Tái cử 18 người, tỷ lệ 29,51%. Quy trình tiếp nhận hồ sơ được thực hiện nghiêm túc từ việc tiếp nhận, hướng dẫn, rà soát, bổ sung đến hoàn thiện hồ sơ, đảm bảo hồ sơ ứng cử đúng, đủ thành phần và thời gian theo quy định.

Đối với ứng cử đại biểu HĐND cấp xã,  đến nay UBBC HĐND cấp xã tiếp nhận 450 hồ sơ theo đúng tiến độ, thời gian quy định; Việc thành lập các Ban bầu cử cấp huyện là 11 đơn vị bầu cử với 99 thành viên và cấp xã là 95 ban bầu cử với 855 thành viên….tại hội nghị các đại biểu đã cùng nhau thảo luận một số vấn đề còn vướng mắc ở cơ sở như: Đơn vị xã Đăk Liêng xin tăng thêm 01 tổ bầu cử tại Thôn Lâm Trường; xã Đăk Nuê xin  thêm 1 tổ bầu cử tại làng Mông; cần cho thống kế lại các hòm phiếu bầu phụ ở các xã…

Phát biểu kết luận hội nghị ông Y Săn A Yun, Phó chủ tịch thường trực HĐND huyện, phó ban bầu cử đại biểu HĐND huyện chỉ đạo phòng Nội vụ huyện làm văn bản đề nghị Sở Nội vụ tỉnh cho tăng thêm tổ bầu cử ở xã Đăk Liêng, cần kiểm tra chuẩn bị đầy đủ các thùng phiếu phụ cho đảm bảo….

Tại lễ bàn giao, Ủy ban Bầu cử huyện đã kiểm đếm và ký nhận chuyển giao danh sách trích ngang, bản sao tiểu sử tóm tắt và bản sao kê khai tài sản, thu nhập của tổng số 61 người ứng cử HĐND huyện Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 cho Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện theo đúng quy định để chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần thứ 2 sắp tới.

Xuân Thái