Từ ngày 27/2/2021 xóa bỏ một số quy định về thực hiện trong công tác phòng chống Covid 19

Thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của trên về triển khai các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19; ngày 27/2/2021 ủy ban nhân dân huyện đã có công văn chỉ đạo yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương của huyện tiếp chủ động trong phòng, chống COVID-19, tuyệt đối không được chủ quan, buông lỏng,  tiếp tục cập nhật kịp thời tình hình dịch bệnh và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, Tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh, huyện. Đồng thời, thực hiện một số nội dung sau:

Dỡ bỏ quy định việc cấm  cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đi ra ngoài tỉnh kể từ ngày 27/02 năm 2021.

Đối với người dân từ các địa bàn có dịch đang thực hiện phong tỏa khi về địa phương phải đến trạm y tế gần nhất để thực hiện khai báo y tế và thực hiện nghiêm việc cách ly tại nhà theo đúng quy định.

Đối với những đối tượng ở các tỉnh, thành có dịch mà không phải ở trong khu vực phong toả thì khi về địa phương phải thực hiện khai báo bắt buộc tại trạm y tế gần nhất; hạn chế tối đa việc đi lại và tiếp xúc; cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone; thực hiện nghiêm thông điệp 5K và thường xuyên theo dõi thông tin về diễn biến dịch để chủ động liên lạc với đường dây nóng của ngành y tế hoặc địa phương nơi cư trú.

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn Liên Sơn chỉ đạo và giám sát việc thực hiện

các nội dung về tiếp tục dừng các lễ hội đến hết ngày 10/3/2021. Đồng thời xoá bỏ quy định về hạn chế các hoạt động trong không gian kín trên 20 người.

Đối với các hoạt động tập trung đông người (hoạt động tôn giáo, đám cưới, tiệc liên hoan, sinh nhật, hội nghị…) phải thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, khử khuẩn, đảm bảo khoảng cách, khai báo y tê, kiêm soát chặt chẽ các đối tượng tham gia (đặc biệt là các trường hợp đến từ vùng dịch) và khuyến khích tổ chức trong không gian mở, thông thoáng.

Cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke hoạt động trở lại và phải thực hiện nghiêm việc khử khuẩn, đảm bảo khoảng cách, kiểm soát chặt chẽ các đối tượng sử dụng dịch vụ và yêu cầu cài đặt bắt buộc ứng dụng Bluezone đối với nhân viên, khách hàng sử dụng dịch vụ.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động rà soát, cập nhật, hoàn thiện các phương án, kịch bản chống dịch COVID-19 để sẵn sàng đáp ứng các tình huống khi có dịch phát sinh (nhất là việc đảm bảo về cơ sở vật chất, nhân lực.). Lưu ý chỉ khoanh vùng khi có ca nhiễm và tổ chức cách ly theo từng nhóm nhỏ, theo từng phòng, ban, khu vực mà vẫn đảm bảo đáp ứng công tác chuyên môn.

 XUÂN TIỆP