Tổng kết 10 năm thực hiện kết luận số 61 của Ban bí thư và quyết định số 673 của thủ tướng chính phủ – Sơ kết công tác hội nông dân 06 tháng đầu năm 2020

Ban chỉ đạo Đề án 61 huyện Lăk vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm triển khai Kết luận số 61 của Ban Bí thư về đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020” và 8 năm thực hiện Quyết định số 673 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Hội Nông dân trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 – 2020”. Đồng chí Bùi Trọng Nghĩa – Phó Bí thư Thường trực huyện ủy đã về dự và chỉ đạo hội nghị.

Thực hiện đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020”, thời gian qua, Hội nông dân huyện đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ nông dân thiết thực hiệu quả. Trong 10 năm qua, Hội dân huyện phối hợp tổ chức được 67 buổi, có 3.565 người tham gia tập huấn, hội thảo xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp, ứng dụng khoa học kĩ thuật, công nghệ mới theo chuỗi giá trị; làm tốt các hoạt động hỗ trợ về vốn  tạo điều kiện để nông dân vay đều tư phát triển kinh tế. Tính đến nay tổng nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân huyện có  hơn 1,4 tỷ đồng, đã giải ngân trên 1,3 tỷ đồng thực hiện 09 đề án tại các xã; cùng với nguồn vốn do ngân sách địa phương cấp và nguồn vận động của các cơ quan , đơn vị ủng hộ  ngoài ra còn được Ban Diều hành và Ban Thường vụ hội nông dân tỉnh ủy thác cho vay trên 1,1 tỷ đồng, từ nguồn vốn của trung ương và của tỉnh cho 37 hộ vay để thực hiện 03 dự án phát triển kinh tế tại xã Yang Tao, Buôn Tría và Đăk Phơi.  Phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện nhận ủy thác cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác  với 4.052 hộ vay, tổng dư nợ hơn 126,6  tỷ đồng. Quan tâm phối hợp với các doanh nghiệp, công ty, cung ứng trên 1.474 tấn phân bón, giống cây trồng các loại, trị giá  3,5 tỷ đồng theo hình thức trả chậm cho hội viên nông dân, tạo điều kiện cho hội viên nông dân tháo gỡ khó khăn trong sản xuất nông nghiệp.

Trong 10 năm qua, các cấp hội nông dân trên địa bàn huyện đã vận động cán bộ, hội viên nông dân hiến trên 77.900 m2 đất các loại, đóng góp 16.668 ngày công, và kinh phí để nhà nước tu sủa, nâng cấp, xây mới cơ sở hạ tầng nông thôn, đường điện chiếu sáng…góp phần đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới, đến nay huyện đã đạt 100/190 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

Trong 06 tháng đầu năm 2020, được sự quan tâm lãnh đạo trực tiếp của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và sự chỉ đạo, hướng dẫn của Hội Nông dân tỉnh, các cấp HND huyện Lăk tiếp tục  đoàn kết, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận: Để chủ động trong công tác chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, các cấp Hội trong huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật, kết quả tổ chức được 03 lớp tập huấn cho 150 hội viên tham gia; cung ứng 114 tấn phân bón, giống cây trồng các loại theo hình thức trả chậm cho nông dân; kết nạp mới 169 hội viên, nâng tổng số hội viên nông dân toàn huyện lên 6.819 hội viên, toàn huyện có 4.757 hộ cán bộ hội viên nông dân đăngh kí sản xuất kinh doanh giỏi…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bùi Trọng Nghĩa – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả các cấp Hội Nông dân huyện đạt được trong 6 tháng đầu năm. Trong thời gian tới đồng chí yêu cầu Hội Nông dân huyện bám sát những nhiệm vụ trọng tâm của Huyện ủy, cụ thể hóa bằng kế hoạch của đơn vị mình; tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua của Hội.

Vy thủy