Nông dân xã Đăk Nuê chuẩn bị bước vào thu hoạch vụ Đông Xuân năm 2020 – 2021

Vụ sản xuất đông xuân 2020- 2021, xã Đăk Nuê gieo trồng 407/400ha cây trồng các loại, đạt 101,78% kế hoạch huyện giao. Trong đó, diện tích lúa nước là 234 ha đạt 100% KH, ngô lai 28 ha, khoai lang 130 ha, còn lại là rau màu và đậu các loại. Đến thời điểm hiện nay các cây trồng đang sinh trưởng và phát triển tốt và đã cho thu hoạch sớm tại một số diện tích gieo sạ sớm tập trung chủ yếu ở các cánh đồng buôn Mih và Buôn Triêk, số còn lại đang bắt đầu ngả vàng sắp cho thu hoạch, dự kiến vào cuối tháng 4 sẽ cho thu hoạch rộ.

Theo UBND xã Đăk Nuê cho biết vụ sản xuất năm nay người dân trên địa bàn xã gieo trồng chủ yếu là giống 5451  để cho cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt thì ngay từ khi hoàn thành khâu xuống giống, chính quyền địa phương xã Đăk Nuê đã khuyến cáo nông dân cần tích cực thăm đồng, thực hiện tốt các khâu chăm sóc lúa như làm cỏ, bón phân và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, sâu, rầy trên cây trồng nên đến nay trên địa bàn xã chỉ xuất hiệm một sốt ít diện tích lúa bị bệnh đạo ôn ở buôn Kate nhưng đã được người dân kịp thời phát hiện và phòng trừ, bên cạnh việc tuyên truyền bà con làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng thì ngày từ đầu vụ sản xuất, chính quyền xã đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn của xã đã xây dựng kế hoạch điều tiết nước tưới tại các hồ Buôn Yơn, Yên Thành và đập dâng ở Đăk Phơi chảy về sao cho phù hợp để đàm bảo đủ nguồn nưới tưới cho cây trồng, nhờ đó mà nguồn nước tưới phục vụ sản xuất đông xuân của xã năm nay được đảm bảo, hiện người dân đang tích cực ra đồng chăm sóc cây trồng với để chuẩn bị cho một vụ mùa thu hoạch bội thu.

Xuân Thái