Người dân chủ động tích cực chăm sóc hoa Hoàng Yến tại thôn, buôn, tdp

Sau hơn 1 tháng trồng hoa hoàng yến được Hội doanh nhân huyện Lắk và  Công ty TNHH Xây Dựng và Môi trường Đô thị Đại Lộc tặng.  Người dân ở TDP 4, Buôn Dơng Kriêng, Thị Trấn Liên Sơn và Buôn Yuk, xã Đắk Liêng đã luôn tích cực chăm sóc, tưới nước, dọn cỏ, bón phân cho cây hoa. Đến nay, 150 cây hoa hoàng yến được trồng ở TDP 4, 100 cây hoa hoàng yến ở Buôn Dơng Kriêng và 100 cây hoa hoàng yến Buôn Yuk đang phát triển tốt, cho ra hoa đều, người dân rất phấn khởi hào hứng, khi những con đường buôn làng, giờ đây đã có sắc hoa vàng rực rỡ của cây hoa Hoàng Yến.

Con đường vào TDP 4 thẳng tắp hiện nay đang rực rỡ bởi sắc đỏ của cờ hoa, hai bên đường vào TDP nay đã có thêm màu vàng của hoa hoàng yến làm đẹp thêm cho khung cảnh nơi đây. Những con đường làng tại Buôn Dơng Kriêng, thị trấn Liên Sơn và Buôn Yuk, xã Đắk Liêng đang vào mùa khô hạn, bây giờ có thêm màu xanh và màu vàng của những cây hoa hoàng yến như tô thắm thêm vẻ đẹp của buôn làng. Mỗi người dân đang rất tự giác, hào hứng chăm sóc  hoa, nên tỉ lệ hoa hoàng yến sống rất cao.

Trong thời gian tới để cây hoa Hoàng yến tiếp tục phát triển và sinh trưởng tốt thì mỗi cá nhân và gia đình trên địa bàn TDP 4, buôn Dơng Kriêng, Thị trấn Liêng Sơn  và  Buôn Yuk, xã Đắk liêng hãy tích cực hơn nữa chăm sóc, bảo vệ hoa hoàng yến, để tạo nên những con đường hoa rực rỡ sắc vàng tạo thêm sức sống cho buôn làng, góp phần chung tay xây dựng buôn làng xanh – sạch – đẹp, chung sức cùng chính quyền địa phương thực hiện thành công Nghi quyết số 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XV, nhiệm kỳ 2020-2025 “về tập trung huy động các nguồn lực, nhằm xây dựng và phát triển huyện Lắk trở thành khu du lịch trọng điểm của tỉnh vào năm 2030”.

 Văn Thắng – H Yur Je