Nông dân xã Đăk liêng tích cực sản xuất, chăm sóc lúa vụ hè thu năm 2020

Trên khắp các cánh đông xã Đắk Liêng người dân đang hăng hái, tích cực ra đồng làm đất gieo sạ lúa vụ hè thu, các diện tich gieo sạ sớm bà con nông dân đang tiến hành dặm lúa, bón phân, làm cỏ, kiểm tra đồng phát hiện sâu bệnh để phun thuốc kịp thời, nên cây lúa đang phát triển tốt. Theo kế hoạch sản xuất vụ hè thu năm 2020, Toàn huyện bắt đầu tiến hành sản xuất tư ngày 10/5- 10/6/ 2020. Tại xã Đắk Liêng đến nay, toàn xã đã gieo sạ được 830/900 ha, đạt 92% KH huyện giao. Vụ hè thu năm nay người dân chủ yếu sử dụng giống lúa 5451, Đài thơm tám… đây là những giống lúa cho năng suất cao, dễ chăm sóc được thị trường ưa chuộng, một số cánh đồng có chân ruộng cao như  Buôn Dranh A, Yuk La 1, Yuk La 2 đến thời điểm đầu tháng 6 người dân mới đang tiến hành cày bừa, gieo sạ vụ đông xuân.

Hiện nay, xã Đắk Liêng chỉ còn một số diện tích chân ruộng cao người dân đang khẩn trường nạo vét thủy lợi , bơm nước đến chân ruộng cao để xuống giống. Để vụ lúa hè thu trên địa bàn xã trong thời gian tới bảo đảm năng xuất, sản lượng, người dân cần sản xuất đúng khung lịch thời vụ; sử dụng giống lúa ngắn ngày, cho năng xuất cao; thường xuyên thăm đồng ruộng kịp thời phòng trừ sâu bệnh, cỏ dại; tránh sản xuất tại các diện tích thường xuyên bị ngập úng, tăng cường thăm đồng và thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết để chủ động trong phòng chống và giảm nhẹ thiên tai mùa mưa lũ.

 H Yur Je