Nông dân xã Đăk Liêng tích cực làm đất chuẩn bị sản xuất vụ Đông Xuân 2022 – 2023

Xác định vụ Đông xuân là vụ lúa chính có tiềm năng năng suất cao. Thời điểm này, bà con nông dân xã Đăk Liêng đang khẩn trương tiến hành vệ sinh đồng ruộng trước khi gieo sạ nhằm giệt trừ các mầm bệnh lưu tồn trên đồng ruộng. Vụ đông xuân năm 2022-2023, toàn xã phấn đấu gieo sạ 980ha lúa nước. Tập trung chủ yếu tại các thôn Hoà Bình, Buôn Bàng, Buôn Yuk, Buôn Mliêng…

Để đảm bảo sản xuất vụ Đông xuân đạt thắng lợi, UBND xã đã chỉ đạo cán bộ và các thôn tích cực tuyên truyền vận động người dân tập trung nạo vét kênh mương, đắp bờ, kiểm tra hệ thống thủy lợi, đảm bảo nguồn nước, chuẩn bị tốt mọi điều kiện gieo sạ đồng loạt theo đúng khung thời vụ, đồng thời sử dụng các giống lúa thích hợp để gieo cấy như: 5451, Đài thơm 8, RVT. Với việc chủ động, triển khai tích cực, xã Đăk Liêng phấn đấu hoàn thành đạt và vượt năng suất, sản lượng của vụ Đông xuân đã đề ra./.

Văn Hoan