Nông dân xã Buôn triết đang tích cực chăm sóc lúa Đông xuân 2019 – 2020

Vụ đông xuân 2019 – 2020 được bà con nông dân trong xã Buôn Triết sản xuất xuống giống và hoàn gieo sạ vào khoảng trung tuần tháng 1/2020, đến nay cây lúa đã được khoảng từ 60 đến 75 ngày tuổi, tranh thủ thời tiết nắng ấm, nông dân trong xã thường xuyên xuống đồng chăm sóc đảm bảo cho cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt.

Vụ đông xuân năm nay, toàn xã gieo sạ hơn 2.100 ha lúa, chủ yếu các loại giống có năng suất và chất lượng cao. Hiện nay, lúa đang trong giai đoạn đẻ nhánh rộ, bà con đang tập trung điều tiết nước, bón phân, làm cỏ và thực hiện các biện pháp phòng trừ sâu bệnh. Để đảm bảo một vụ mùa thắng lợi, chính quyền địa phương cũng đã khuyến cáo người dân thường xuyên thăm đồng để phát hiện sớm các loại sâu bệnh gây hại, nhất là trong những ngày này thời tiết nắng nóng, một số ít  diện tích lúa của bà con nông dân có hiện tượng bị cháy lá. Bên cạnh đó, xã đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị hợp động cung cấp nước tưới tiêu để  có phương án chủ động điều tiết các hệ thống trợm bơm, thủy lợi, đảm bảo không có diện tích cây trồng khô hạn do thiếu nước trong vụ sản xuất đông xuân này./.

Vy Thủy