Nông dân xã Bông Krang bước vào thu hoạch vụ lúa Hè thu 2020

Vụ hè thu năm 2020, toàn xã Bông Krang gieo trồng được 640 ha lúa, đạt 100% kế hoạch. Những ngày này trên khắp cánh đồng, bà con nông dân trong xã đã tranh thủ thời tiết nắng ráo khẩn trương ra đồng thu hoạch lúa hè thu. Để việc thu hoạch nhanh hơn, đồng thời tiết kiệm được chi phí, nông dân đã đưa cơ giới hóa vào sản xuất, sử dụng máy gặt đập liên hợp, máy phát để thu hoạch lúa. Tính đến nay, bà con nông dân đã thu hoạch được trên 300 ha lúa, đạt 46,8% diện tích toàn xã, tập trung chủ yếu ở các buôn gồm: buôn Ya, buôn Mă, buôn Diêo…

Hiện nay, đối với những diện tích lúa đã thu hoạch xong, nông dân bắt đầu cày ải, phơi đất để chuẩn bị công tác gieo trồng vụ mùa với hy vọng mưa thuận, gió hòa để cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt và bán được giá cao.

Vy Thuỷ