Nhiều khó khăn, vướng mắc trong xây dựng nông thôn mới ở xã Buôn tría

Buôn Tría là xã được chọn là xã điểm xây dựng NTM của huyện Lăk, những năm qua chương trình được triển khai đồng bộ, quyết liệt và đã đạt được những kết quả khích lệ, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Tuy nhiên, để về đích xã nông thôn mới theo đúng lộ trình vào năm 2020, xã Buôn Tría hiện đang gặp phải không ít khó khăn, những tiêu chí như tỷ lệ hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người, môi trường, trường học, cơ sở vật chất văn hóa rất khó để hoàn thành.

Là xã thuần nông, xuất phát điểm thấp, điều kiện về tự nhiên – xã hội khó khăn, thu ngân sách ít, nguồn ngân sách dành cho xây dựng nông thôn mới chủ yếu từ nguồn hỗ trợ của Trung ương. Xác định rõ những khó khăn trong quá trình xây dựng nông thôn mới, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã Buôn Tría đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới phù hợp với điều kiện địa phương. Theo đó, Buôn Tría tập trung thực hiện các tiêu chí thiết thực với người dân, như nhóm tiêu chí xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm, hạ tầng đường giao thông nông thôn… Qua đó, tạo khí thế phấn khởi, đem lại niềm tin trong nhân dân. Các cán bộ, đảng viên là những người gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, phong trào thi đua, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hiến kế, hiến công, tự nguyện hiến đất, chung sức thực hiện các tiêu chí. Cụ thể nhân dân đã tự nguyện đóp góp 1 tỷ 558 triệu đồng, 1.150 ngày công lao động và hiến 28.600m2 đất để cùng với nhà nước xây dựng đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng và các công trình dân sinh…Sau 10 năm thực hiện, đến nay xã đã đạt 12/19 tiêu chí NTM, tuy nhiên xã hiện đang gặp không ít khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện 05 tiêu chí còn lại về tỷ lệ hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người, môi trường, trường học, cơ sở vật chất văn hóa.

Tiêu chí  môi trường là tiêu chí khó có thể thực hiện trong khoảng thời gian ngắn, việc quy hoạch xây dựng bãi tập kết rác, về xây dựng khu nghĩa địa tập trung, việc đầu tư xây dựng nhà văn hóa xã, nhà văn hóa cộng đồng các thôn, buôn để hoàn thiện cơ sở vật chất văn hóa cũng chính vấn đề cấp thiết và là mong mỏi của nhân dân trong xã.

Để giải quyết những khó khăn, vướng mắc với những tiêu chí khó đạt, góp phần đưa diện mạo vùng nông thôn ngày càng khởi sắc. Chính quyền đại phương và nhân dân xã Buôn Tría đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành 05 tiêu chí còn lại, chú trọng triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, để sớm đưa xã Buôn Tría về đích MTN vào cuối năm 2020.

Vy Thủy