Người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII tiếp xúc cử tri xã Earbin

Xã EaRbin là đơn vị bầu cử số 11 của huyện Lắk, xã có tổng số 2125 cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Số đại biểu HĐND huyện khóa XII ứng cử tại xã EaRbin được bầu 3 người, số đại biểu ứng cử 5 người gồm: Ông Nguyễn Viết Quang – HUV, Trưởng Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện; ông Y Khơm Kpơr – Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã EaRbin; ông Nguyễn Văn Hải – chủ tịch Hội doanh nhân huyện, giám đốc công ty TNHH Xây dựng Nam Hải Cao Nguyên; ông Nguyễn Sỹ Vũ – công chức văn phòng HĐND và UBND Huyện; bà Trịnh Thị Anh Vủ – Công chức, tài chính kế toán UBND xã Earbin (vắng vì lý do sức khỏe).

Tại hội nghị, các cử tri đã được nghe tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của các ứng cử viên trong việc thực hiện trách nhiệm của người đại biểu HĐND. Các ứng cử viên đều bày tỏ nhiệt huyết của bản thân, nếu được trúng cử làm đại biểu HĐND huyện trong nhiệm kỳ tới sẽ luôn tu dưỡng đạo đức và năng lực công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của người đại biểu HĐND huyện được giao. Hội nghị ghi nhận 8 lượt ý kiến phát biểu của cử tri tập trung đến các vấn đề như: xây dựng đường giao thông nông thôn, cần sớm khắc phục tình trạng dây điện chắn ngang qua đường tại trạm kiểm lâm số 3 gây cản trở giao thông; các cấp ban ngành cần chú trọng kiểm tra, giám sát chất lượng công trình xây dựng cơ bản, tránh việc xây dựng xong đã hư hỏng như đường nội buôn EaRing đến buôn Sa phôk ; các thủ tục hành chính cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn rườm rà, nhiêu khê; đề nghị làm mương thoát nước tại buôn Sa Phôk…

Thay mặt các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện khóa XII, ông Y Khơm Kpơr – Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã EaRbin đã tiếp thu, ghi nhận các ý kiến mà cử tri quan tâm đề xuất, kiến nghị đồng thời phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan xem xét giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền, đề xuất các vấn đề vượt thẩm quyền trình cấp trên xem xét giải quyết.

Qua hội nghị các cử tri cũng bày tỏ mong muốn các ứng cử viên đại biểu HĐND Huyện Lắk khóa XII nếu đắc cử sẽ quan tâm thực hiện tốt chương trình hành động của mình; nâng cao trách nhiệm của người đại biểu HĐND huyện thực hiện phương châm nói đi đôi với làm, quan tâm chăm lo đời sống an sinh xã hội của nhân dân xã EaRbin.

 Văn Hoan + H Yur Je