Cử tri xã Đăk Nuê tiếp xúc với người ứng cử đại biểu HĐND huyện và xã

UBMTTQVN huyện vừa phối hợp với UBMTTQVN xã Đăk Nuê tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri xã Đăk Nuê với người ứng cử đại biểu HĐND huyện và người ứng cử đại biểu HĐND xã khoá VI, Nhiệm kỳ 2021 – 2026. Xã Đăk Nuê là đơn vị bầu cử số 7 của huyện với tổng số cử tri là 4.166 tham gia bầu cử vào ngày chủ nhật, 23 tháng 5 tới để bầu lấy 3 đại biểu HĐND huyện và 23 đại biểu HĐND xã.

Tại hội nghị các cử tri đã được nghe UBMTTQ huyện, xã công bố danh sách và tiểu sử tóm tắt của 05 ứng cử viên đại biểu HĐND huyện và 35 ứng cử viện đại biểu HĐND xã khoá VI, các đại biểu HĐND huyện ứng cử tại địa bàn xã gồm ông: Lê Văn Hiền, UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ, ông Nguyễn Anh Tú, HUV, giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Ông Trần Xuân Thành, Chủ tịch UBND xã Đăk Nuê, bà Đỗ Thị Hà Thương, chuyên viên phòng Nội vụ huyện và bà H’ Jâo B’krông, công an viên thường trực xã Đăk Nuê.

Trên cương vị công tác của mình các ứng viên đã trình bày các chương trình hành động cụ thể, nếu được bầu vào HĐND, sẽ thực hiện tốt vai trò, chức trách của người đại biểu nhân dân; thường xuyên tiếp thu, lắng nghe các ý kiến của cử tri để phản ánh tới cấp có thẩm quyền và theo dõi việc giải quyết các ý kiến của cử tri quan tâm; đề xuất với HĐND, UBND các cấp, các ngành liên quan đưa ra những chính sách phù hợp trên các lĩnh vực của đời sống, phát huy tối đa những tiềm năng, thế mạnh phù hợp với tình hình thực tế của địa phương để phát triển kinh tế xã hội, QPAN của xã nhà.

Qua nghe chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND cử tri xã Đăk Nuê ủng hộ và đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, đồng thời đề nghị quan tâm đến 01 số vấn đề như: chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi hợp lý, giải quyết vấn đề cấp hộ khẩu cho người dân di cư tư do ở Buôn Đăk Sar, tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, thuỷ lợi phục vụ sản xuất phát triển kinh tế – xã hội và làm tốt công tác an sinh xã hội… Góp phần cùng địa phương tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh..

Qua nghe các ý kiến góp ý của cử tri, ông Lê Văn Hiền, UVBTV, chủ nhiệm UBKT huyện uỷ đại diện cho các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện và xã cảm ơn các ý kiến phát biểu đóng góp của cử tri cũng như niềm tin, kỳ vọng của cử tri dành cho các ứng viên. Nếu được trúng cử đại biểu HĐND huyện và ĐB HĐND xã nhiệm kỳ tới, mỗi đại biểu sẽ hoàn thành tốt nhất vai trò của người đại biểu dân cử; xứng đáng với niềm tin tưởng, sự mong đợi, kỳ vọng của Nhân dân.

Xuân Thái