Người dân Buôn Yuk, xã Đắk Liêng tích cực hưởng ứng trồng hoa

Sáng ngày 8/3/2021, nhân dân Buôn Yuk, xã Đăk Liêng hào hứng hưởng ứng phong trao trồng hoa hoàng yến 02 bên đường nội buôn, phong trao trồng hoa đã thu hút đông đảo người dân tham gia.

Hưởng ứng Nghi quyết số 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XV, nhiệm kỳ 2020-2025 “về tập trung huy động các nguồn lực, nhằm xây dựng và phát triển huyện Lắk trở thành khu du lịch trọng điểm của tỉnh vào năm 2030”.  Đơn vị kết nghĩa cua buôn Yuk là Công ty TNHH Xây Dựng và Môi trường Đô thị Đại Lộc đã tặng 150 cây hoa hoàng Yến, với tổng kinh phí hơn 6 triệu đồng cho Buôn kết nghĩa để trong tạo cảnh quan môi trường buôn “ Xanh – sạch – đẹp”. Ngay sau khi nhận được hoa bà con nhân dân Buôn Yuk rất phấn khởi cùng nhau bỏ công đào hố, trồng hoa. Con đường đi trong buôn bây giờ có thêm màu xanh của cây hoa Hoàng yến như tô thắm thêm vẻ đẹp của buôn làng.

Cây hoa Hoàng yến là cây hoa thuộc cây thân gỗ, phân cành thấp, thuộc dạng lá kép, cánh hoa dạng hình bầu dục mặt ngoài phủ lông mượt màu vàng rất đẹp. Trong thời gian tới để cây hoa Hoàng yến tiếp tục phát triển và sinh trưởng tốt thì mỗi cá nhân và hộ gia đình trên ở Buôn Yuk phải có ý thức trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ, để tạo nên những con đường hoa đẹp cho buôn làng, góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới, buôn làng thêm xanh – sạch – đẹp.

 H Yur Je