Kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016 – 2021 HĐND huyện khoá XI

Sáng ngày 17/5, HĐND huyện Lăk khóa XI  tổ chức Kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016 – 2021 để đánh giá kết quả hoạt động của HĐND và UBND huyện; đồng thời, quyết định một số nội dung quan trọng về phát triển kinh tế – xã hội của huyện. Dự Kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hiệp – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đăk Lăk; Võ Ngọc Tuyên – TUV, Bí Thư Huyện uỷ; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; đại diện các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn và các đại biểu HĐND huyện Lăk khóa XI.

Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, HĐND, đại biểu HĐND huyện không ngừng phát huy vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương; xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng, đồng thời phát huy chức năng giám sát trong phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo về quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội. thông qua hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn giữa các kỳ họp và hoạt động giám sát việc thực hiện NQ của HĐND trên các lĩnh vực, xây dựng và ban hành Nghị quyết của hội đồng sát với tình hình thực tế, từ đó đã nâng cao hiệu quả hoạt động; phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống cho nhân dân; xứng đáng là cầu nối quan trọng giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước.

Cứ 5 năm một lần cử tri cả nước nói chung và cử trị huyện Lăk nói riêng lại hân hoan, phấn khởi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình để sáng suốt lựa chọn bầu ra những đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp có đủ đức, tài, năng lực, tâm huyết để đại diện và thực hiện theo ý chí nguyện vọng của nhân dân trong xây dựng phát triển đất nước, địa phương ngày một giàu đẹp. nhiệm kỳ 2016-2021 HĐND huyện có 35 vị đại biểu, cơ cấu bố trí ở các khối Đảng, Nhà nước, đoàn thể và các xã, thị trấn. Tại kỳ họp thứ nhất HĐND huyện đã bầu các chức danh lãnh đạo UBND huyện, chủ tịch, các phó chủ tịch, các uỷ viên TT. HĐND, các ban của hội đồng và đi vào hoạt động.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện đã tổ chức thành công 10 kỳ họp thường kỳ và 03 kỳ họp bất thường. Thông qua các kỳ họp đã ban hành 97 nghị quyết, gồm 53 nghị quyết về những nhiệm vụ quan trọng ở địa phương trong từng giai đoạn, từng năm và 44 nghị quyết cá biệt xác nhận kết quả bầu cử các chức vụ của HĐND, UBND huyện nhằm thực hiện nhiệm vụ xây dựng chính quyền địa phương và thực hiện công tác điều động, luân chuyển cán bộ theo sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng. Các Nghị quyết được UBND triển khai chỉ đạo thực hiện kịp thời bằng các Quyết định, Kế hoạch. Hoạt động giám sát của HĐND thông qua các kỳ họp và  giám sát thực tế tại cơ sở, ngoài giám sát theo định kỳ, nhiệm kỳ qua, HĐND huyện đã tổ chức 38 đoàn giám sát, cuộc giám sát chuyên đề được đông đảo cử tri quan tâm nên nhận được sự đồng thuận cao của Nhân dân như: Giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết phát triển kinh tế – xã hội của HĐND huyện; các chính sách đối với ngành giáo dục, văn hoá, y tế; giám sát; lĩnh vực xây dựng, cấp xây dựng và quản lý trật tự xây dựng ; Chương trình 135, xây dựng nông thôn mới; chế độ chính sách đối với người có công, hộ nghèo và hộ cận nghèo đã được các ngành, chính quyền địa phương triển khai có hiệu quả.                            

“Các kỳ họp đã có nhiều đổi mới, phát huy dân chủ, tinh thần sáng tạo, trách nhiệm của đại biểu trước cử tri; các đại biểu đã tập trung trí tuệ thảo luận, đóng góp ý kiến, chất vấn và trả lời chất vấnđồng thời thảo luận xem xét một cách thấu đáo các vấn đề mà cử tri quan tâm, ban hành các văn bản, nghị quyết phù họp. Mặt khác phát huy chức năng, nhiệm vụ của HĐND, đại biểu HĐND trong hoạt động giám sát việc thực thi Nghi quyết trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, trong đó đặc biệt phát huy cao chức năng nhiệm vụ của bộ máy chính quyền cơ sở trong thực thi nhiệm vụ và tham gia giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm, thực hiện bảo đảm dân chủ, khách quan lấy dân làm gốc với phương châm: “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.  thông qua hoạt động giám sát đã mang lại hiệu quả hết sức thiết thực đáp ứng được mong mỏi nguyện vọng của cử tri, Từ đó đã phát huy những giá trị đích thực về quyền và lợi ích của nhân dân, xã Buôn Tría là một địa phương làm tốt công tác vận động, tranh thủ nguồn lực và sức dân trong xây dựng  nông thôn mới.

Trong 5 năm qua, Thường trực HĐND huyện phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện tiến hành  250 cuộc tiếp xúc cử tri (trong đó 50 cuộc TXCT với đại biểu Quốc hội, 50 cuộc TXCT với đại biểu HĐND tỉnh, 150 cuộc TXCT với đại biểu HĐND huyện). Qua các đợt tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND huyện đã tích cực hoạt động, thể hiện trách nhiệm của người đại biểu HĐND. gần gũi quần chúng để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và phản ánh những đề xuất, kiến nghị của cử tri với các cấp chính quyền, các ban ngành địa phương thông qua các kỳ họp  HĐND. Tổng kết nhiệm kỳ qua các cấp các ngành đã giải quyết được 100% vụ việc, kiến nghị  ở cấp huyện , và 92%  các vụ việc, kiến nghị ở cấp xã. Mặt khác các cuộc giám sát đảm bảo thiết thực, không hình thức, thực hiện đúng chương trình, kế hoạch đề ra. Qua đó, đã đánh giá những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế trong nội dung giám sát. Thông qua hoạt động giám sát của HĐND và đại biểu HĐND. Nhiệm kỳ qua, hầu hết các kỳ họp của HĐND, các hoạt động giám sát của HĐND với đại biểu với các chương trình xây dựng phát triển kinh tế xã hội- quốc phòng an ninh được người dân chú ý theo dõi và khá hài lòng.

Các hoạt động  truyền thông của HĐND huyện được chú trọng bằng nhiều hình thức phóng phú, đưa tin kịp thời các kỳ họp, các hoạt động của HĐND, ĐB HĐND. Sự phối hợp giữa Thường trực HĐND huyện với các cơ quan, đơn vị đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra. Nhiệm kỳ qua, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng nông – lâm – thủy sản, tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng thương mại, dịch vụ. Tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn được giữ vững ở mức từ 4% đến 8%, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện không ngừng được tăng lên từ 17,2 triệu đồng/người/năm (năm 2015) lên 29,5 triệu đồng/người/năm (2020). Huyện khuyến khích phát triển sản xuất trang trại, gia trại, phát triển mô hình nuôi trồng thuỷ sản, xây dựng thương hiệu lúa gạo huyện Lăk theo hướng hữu cơ, VietGap với các giống lúa ST24, ST 25. Huyện đã tạo cơ chế, chính sách ưu đãi thu hút các nhà đầu tư vào các lĩnh vực tiềm năng lợi thế của địa phương. Chương trình xây dựng nông thôn được quan tâm tập trung chỉ đạo quyết liệt, toàn huyện hiện đạt 116/190 tiêu chí, đạt 61,05% góp phần từng bước làm thay đổi diện mạo nông thôn, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trên địa bàn huyện. Hiện có có 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã được nhựa hoá hoặc bê tông hoá; 99,19% số thôn, buôn đã có trục đường giao thông được cứng hoá đảm bảo tiêu chuẩn và cấp kỹ thuật theo quy định của Bộ giao thông vận tải. Đến cuối năm 2020 xã Buôn Tría – xã điểm của huyện đã hoàn thành chương trình nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo toàn giảm bình quân 4,79%/năm, giảm từ 51,32% (năm 2016) xuống còn 27,39% (năm 2020). Công tác chăm sóc sức khoẻ cho Nhân dân được quan tâm thực hiện; Hoạt động văn hóa, xã hội (VH – XH) có nhiều chuyển biến tích cực, QP – AN được đảm bảo.

Trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021, HĐND huyện tiếp tục phối hợp với các cơ quan triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2021. Tham gia tổ chức thực hiện, giám sát cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; kịp thời tổ chức các kỳ họp chuyên đề, phối hợp với UBND huyện giải quyết các vấn đề phát sinh cấp bách trong năm 2021 đảm bảo đúng chương trình, kế hoạch đề ra….

Nhân dịp tổng kết nhiệm kỳ đã có 04  tập thể và 08 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và 17 tập thể, 25 cá nhân được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND huyện.

Nhiệm kỳ 2016-2021 của HĐND huyện đã khép lại, quãng thời gian 5 năm đã ghi lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng cử tri và nhân dân huyện nhà về hình ảnh người đại biểu nhân dân, thể hiện được vai trò là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, thực sự là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, xứng đáng với niềm tin của cử tri huyện Lăk./.

Vy Thuỷ