UBND tỉnh họp trực tuyến chuyên đề về xây dựng cơ bản

Chiều 02/4, UBND tỉnh tổ chức họp trực tuyến chuyên đề về xây dựng cơ bản (XDCB) để nắm bắt tình hình giải ngân vốn đầu tư công, giải quyết khó khăn trong quá trình thực hiện các dự án, đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân nguồn vốn XDCB trong thời gian tới. Cuộc họp do đồng chí Võ Văn Cảnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Tại điểm cầu huyện Lắk, tham dự có đồng chí Nguyễn Anh Tú – Phó Chủ tịch UBND huyện, đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn và một số cơ quan, đơn vị liên quan.

Theo báo cáo tại cuộc họp, thời gian qua, tình hình giải ngân vốn đầu tư XDCB trên địa bàn tỉnh đã có nhiều cải thiện so với cùng kỳ. Cụ thể: đối với kế hoạch vốn năm 2022 chuyển nguồn sang năm 2023, cấp tỉnh thực hiện là hơn 1.591 tỷ đồng. Tính đến hết ngày 31/12/2023, đã giải ngân được gần 1.194/1.591 tỷ đồng (bằng 75,04% kế hoạch), đạt 79% kế hoạch Trung ương đề nghị điều chỉnh. Đối với kế hoạch vốn XDCB năm 2023 là hơn 7.267 tỷ đồng, trong đó phân bổ chi tiết cho các dự án thuộc ngân sách tỉnh quản lý hơn 5.096 tỷ đồng. Đến hết ngày 31/01/2024, đã giải ngân được hơn 4.096/5.096 tỷ đồng, đạt 80,4% kế hoạch, đạt 83% kế hoạch Trung ương điều chỉnh.

Năm 2024, tổng kế hoạch vốn XDCB được giao là hơn 6.196 tỷ đồng, trong đó phân bổ chi tiết cho các dự án thuộc ngân sách tỉnh quản lý để thực hiện dự án là gần 4.256 tỷ đồng; ngân sách huyện thực hiện các dự án là hơn 1.351 tỷ đồng. Đến nay đã giao chi tiết đến từng dự án tỉnh quản lý là hơn 3.952/4.256 tỷ đồng (92,8% kế hoạch), số vốn còn lại chưa giao chi tiết hơn 307,4 tỷ đồng. Đến ngày 25/3/2024, đã giải ngân hơn 804/3.952 tỷ đồng (20,3% kế hoạch, cao hơn 8,2% so với cùng kỳ năm trước). Tỷ lệ giải ngân vốn của tỉnh đứng đầu khu vực Tây Nguyên và đứng thứ 7/115 đơn vị được giao thực hiện kế hoạch đầu tư công toàn quốc.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã dành nhiều thời gian để thảo luận về những vướng mắc trong thực hiện giải ngân vốn XDCB, như: thiếu đất đắp cho công trình; vướng mắc trong việc định giá đất; công tác giải phóng mặt bằng; chậm thực hiện thủ tục trình phê duyệt quyết toán; thu tiền sử dụng đất còn chậm và đề xuất, kiến nghị những giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn XDCB.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Võ Văn Cảnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương, các chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND, ngày 6/2/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch giải ngân trong năm 2024. Trong đó, khẩn trương triển khai kế hoạch thu tiền sử dụng đất, tiền bán đất để đảm bảo nguồn vốn đầu tư cho các công trình; đôn đốc, hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố trong công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư; tham mưu về công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, các nội dung liên quan đến mỏ vật liệu, khoáng sản phục vụ cho công trình, dự án; xem xét, điều chỉnh, điều chuyển kế hoạch vốn đối với dự án có tỷ lệ giải ngân không đạt tiến độ.

Bên cạnh đó, các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư cần kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các công trình, dự án đảm bảo hoàn thành kế hoạch được giao; chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan tích cực thực hiện những thủ tục về công tác giải phóng mặt bằng; kịp thời hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu đối với công trình, dự án đã hoàn thành; khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án chào mừng kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh./.

Văn Hoan