UBND huyện họp thẩm định phương án bảo tồn, phát huy giá trị nhà nghỉ Bảo Đại

Chủ trì cuộc họp có đồng chí Nay Y Phú – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện và đồng chí Nguyễn Anh Tú – Phó Chủ tịch UBND huyện.

Tại cuộc họp các thành viên UBND huyện đã được nghe phương án “Nhà nghỉ Bảo Đại” của Công ty cổ phần Du Lịch Đắk Lắk. Theo phương án này nhà nghỉ Vua Bảo Đại sẽ được trùng tu nhằm mục đích nâng cao chất lượng phục vụ du lịch để thu hút đông đảo khách tham quan tìm hiểu về địa phương và lịch sử Vua Bảo Đại cùng gia đình trong quá trình sinh sống tại huyện Lắk. Theo đó việc sắp xếp lại các hình ảnh, hiện vật sẽ được triển khai phù hợp với chức năng của từng phòng và từng tầng của nhà nghỉ Vua Bảo Đại, trưng bày khoa học dựa trên cơ sở tư liệu hình ảnh hiện có và sưu tầm thêm, phản ánh trung thực và rõ nét tiến trình lịch sử, sự kiện lịch sử của Vua Bảo Đại…

Tuy nhiên sau khi nghe trình bày phương án “Nhà nghỉ Bảo Đại” về Phía UBND huyện Lắk đã có nhiều ý kiến đề nghị Công ty Du Lịch Đắk Lắk hoàn thiện phương án như: Thay đổi tên phương án từ Nhà nghỉ Bảo Đại thành Nhà nghỉ Vua Bảo Đại (Biệt điện Vua Bảo Đại); cần có phương án đánh giá đúng hiện trạng của nhà nghỉ Vua Bảo Đại theo đúng thiết kế ban đầu và giữ nguyên giá trị văn hoá, lịch sử của nhà nghỉ Vua Bảo Đại; có phương án trùng tu, bảo tồn và phát huy giá trị của nhà nghỉ Vua Bảo đại một cách cụ thể, khả thi bao gồm: Phương án khi triển khai phải có cơ sở pháp lý, phải bảo đảm về công tác đất đai liên quan, trong đó phải nêu rõ diện tích quản lý, khai thác và mục đích sử dụng đất; việc bố trí khu vực bãi đậu xe; khu vực ăn uống, nghỉ ngơi phục vụ khách tham quan; công tác tài chính phải có phương án cụ thể về chi phí quản lý, khai thác và vận hành nhà nghỉ Vua Bảo Đại và nghĩa vụ tài chính đối với huyện; bên cạnh đó Công ty phải có phương án cải tạo cảnh quan như trồng hoa, cây cảnh, chăm sóc 13 cây hoa Đại để tạo nét đẹp riêng cho nhà nghỉ Vua Bảo Đại.

Kết luận tại cuộc họp đồng chí Nay Y Phú – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện đề nghị: Ngay sau cuộc họp, Phòng Văn hoá – Thông tin huyện phải tham mưu báo cáo UBND tỉnh và Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh kết quả cuộc họp của UBND huyện về việc thẩm định phương án bảo tồn, phát huy giá trị của nhà nghỉ Vua Bảo Đại tại huyện Lắk, để Công ty Du Lịch Đắk Lắk sớm hoàn thiện phương án nhà nghỉ Vua Bảo Đại mang tính khả thi cao.

 H Yur Je