Người lao động được cử đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc cần biết

Thực hiện Công văn của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk về việc thông tin cho người lao động về chương trình đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc.

Để không xảy ra và kịp thời ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật đưa người dân, người lao động đi làm việc trái phép ở nước ngoài, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn Liên Sơn và các đơn vị liên quan thông tin tuyên truyền trên các hệ thống thông tin đại chúng để cho người dân trên địa bàn huyện được biết một số nội dung, như sau:

  1. Chương trình đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo thỏa thuận hợp tác giữa các địa phương của hai nước được thực hiện theo quy định tại Công văn số 2188 ngày 24/6/2022 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thí điểm đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo hình thức hợp tác giữa các địa phương của hai nước và Công văn số 2733 ngày 07/4/2022 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc trình tự, thủ tục ký kết văn bản hợp tác quốc tế. Cụ thể, Chương trình này phải dựa trên ký kết thỏa thuận giữa địa phương Việt Nam với địa phương Hàn Quốc (cấp tỉnh hoặc cấp huyện) về hợp tác phái, cử, đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc.
  2. Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiện nay mới có Huyện Ea Súp đã ký thỏa thuận hợp tác về phái, cử và tiếp nhận lao động đi làm việc với Chính quyền thành phố Iksan, tỉnh Jeollabuk (Hàn Quốc); và đã tổ chức đưa 39 người lao động của huyện xuất cảnh đi làm việc tại thành phố Iksan, tỉnh Jeollabuk trong lĩnh vực nông nghiệp, thời gian làm việc là 03 tháng như các nội dung đã cam kết trong thỏa thuận.
  3. Hiện nay, các doanh nghiệp không được phép thực hiện Chương trình này, do đó việc tư vấn, tuyển dụng lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc do các công ty, đơn vị, cá nhân thực hiện là vi phạm quy định; nếu người dân, UBND các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan phát hiện tình trạng này thì báo ngay cho Ủy ban nhân dân huyện (thông qua phòng Lao động -Thương binh và Xã hội huyện) được biết để phối hợp xử lý.

                                                          XT BT