Kiểm tra công tác an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với chợ Liên Sơn – huyện Lắk

Để đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) trong quá trình hoạt động đối với Liên Sơn, Ủy ban nhân dân huyện thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra công tác PCCC và CNCH đối với chợ thị trấn Liên Sơn. Thời gian cụ thể vào ngày 12/5/2023.

Những nội dung mà đoàn tiến hành Kiểm tra tập trung vào một số việc thực hiện trách nhiệm của đơn vị Quản lý, khai thác chợ (Hợp tác xã Thương mại Thắng Lợi) và trách nhiệm của Ban Quản lý Chợ Liên Sơn, gồm:

  • Nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về PCCC, thoát nạn (phải phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn về PCCC).
  • Lực lượng PCCC cơ sở, được huấn luyện nghiệp vụ PCCC và tổ chức sẵn sàng chữa cháy (phải đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ theo quy định).
  • Phương án chữa cháy được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
  • Hệ thống điện, chống sét, thiết bị sử dụng điện, sinh lửa, sinh nhiệt, việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt (phải bảo đảm an toàn về PCCC phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn về PCCC).
  • Hệ thống giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy, hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu về phòng cháy, chữa cháy và truyền tin báo sự cố, hệ thống báo cháy, chữa cháy, ngăn cháy, ngăn khói, thoát nạn, phương tiện cứu nạn cứu hộ, phương tiện cứu người (phải bảo đảm về số lượng, chất lượng phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn về PCCC).
  • Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế và văn bản thẩm duyệt thiết kế và văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC của cơ quan Cảnh sát PCCC.

Kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu, kiến nghị về PCCC của cơ quan Cảnh sát PCCC tại các biên bản kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH. Việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn cứu nạn, cứu hộ của lực lượng PCCC cơ sở và hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động cứu nạn cứu hộ của cơ sở .

Qua kiểm tra nhằm đánh giá kết quả triển khai việc thực hiện công tác PCCC và CNCH tại Chợ Liên Sơn và các hộ kinh doanh xung quanh chợ; chủ động về lực lượng, phương tiện chữa cháy và CNCH; kịp thời phát hiện, hướng dẫn khắc phục những tồn tại, thiếu sót, vi phạm quy định về PCCC, hạn chế không để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại về người và tài sản. Phát hiện những tồn tại và kiểm tra việc khắc phục những tồn tại thiếu sót về PCCC tại các kỳ kiểm tra an toàn PCCC của các cơ quan chức năng.

Quá trình tổ chức thực hiện đảm bảo khách quan, chính xác, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; thực hiện đúng, đủ các nội dung trong phạm vi kế hoạch này, việc thực hiện phải đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ. Đồng thời  đánh giá, phản ánh đúng thực trạng công tác đảm bảo an toàn về PCCC tại Chợ Liên Sơn để đưa ra các kiến nghị, đề xuất tổ chức thực hiện công tác PCCC theo đúng quy định của pháp luật. Xử lý nghiêm những vi phạm các quy định an toàn về PCCC và CNCH theo quy định.

Thông qua hoạt động kiểm tra định kỳ, thường xuyên công tác PCCC và CNCH đối với chợ thị trấn Liên Sơn nhằm tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về PCCC nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người đứng đầu, từng bước đưa công tác PCCC tại Chợ Liên Sơn và các hộ kinh doanh xung quanh chợ đạt hiệu quả.

                                                                                                                                       XT BT