Hội nghị trao đổi nghiệp vụ Kho bạc – Tài chính – Thuế

Kho Bạc nhà nước huyện Lắk, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Lắk và Chi cục Thuế khu vực Lắk – Krông Bông vừa phối hợp tổ chức hội nghị trao đổi nghiệp vụ kho bạc- Tài Chính – Thuế. Tham dự hội nghị có Đồng chí Võ Thành Huệ – UVBTV Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các đơn vị Kho Bạc Nhà nước huyện; Phòng Tài chính Kế hoạch huyện; Chi cục Thuế khu vực Lắk Krông Bông; Thủ trưởng các đơn vị và Kế toán trưởng (hoặc Phụ trách kế toán) các đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị các đại biểu đã được ngheo báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách Nhà nước 8 tháng đầu năm 2023 và phướng hướng nhiệm vụ, giải pháp 4 tháng cuối năm 2023. Theo đó Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện Lắk 8 tháng đầu năm 2023 thu được 23 tỷ 902 triệu đồng, đạt 47,74% so với dự toán HĐND huyện giao và đạt 74,02% dự toán tỉnh giao. Trong đó thu Thuế, Phí và lệ Phí đạt 18.966 triệu đồng, đạt 86,21% dự toán tỉnh giao; thu biện pháp tài chính đạt 4 tỷ 936 triệu đồng, đạt 47,97% dự toán tỉnh giao và đạt 17,58% dự toán huyện giao. Các đại biểu cũng đã được nghe tuyên truyền về lĩnh vực kiểm soát thanh toán các khoản chi thường xuyên trong đó tập trung vào nội dung gồm: thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực kiểm soát chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước; Công tác kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước; hướng dẫn xử phạt hành chính trong lĩnh vực Kho bạc nhà nước; trong đó riêng trường hợp chi mua sắm tài sản thuộc đối tượng mua sắm tập trung lưu ý cần phải có biên bản bàn giao tiếp nhận tài sản, Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành; văn bản của đơn vị mua sắm tập trung đề nghị cơ quan quản lý chương trình, dự án chuyển tiền cho nhà thầu cung cấp tài sản được lựa chọn theo hợp đồng đã ký, hoặc chuyển tiền vào tài khoản tiền gửi của đơn vị mua sắm tập trung…

Hội nghị cũng dành phần lớn thời gian để các đại biểu, đơn vị sử dụng ngân sách trao đổi, thảo luận về các vấn đề liên quan đến công tác kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước, công tác thu ngân sách nhà nước tại địa phương như: khó khăn trong công tác thu phí xây dựng cơ bản, công tác thu phí, lệ phí từ việc công chức giấy tờ cũng…

Các khó khăn, vướng mắc đã được giải đáp ngay trong hội nghị, giúp phần nào tháo gỡ được những vướng mắc của các đơn vị trong giao dịch. Qua đó, giúp các đơn vị nắm rõ hơn và thực hiện đúng, đầy đủ các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Kho bạc nhà nước; quy định về công tác kiểm soát chi ngân sách Nhà nước thông qua kho bạc nhà nước cũng như trách nhiệm pháp lý của các đơn vị, của thủ trưởng đơn vị trong việc thực hiện công tác quản lý tài chính ngân sách, từ đó góp phần tham mưu tích cực, hiệu quả cho công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền trong sự phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn huyện.

 H Yur Je