Hội nghị tổng kết sản xuất đông xuân 2022 – 2023, sơ kết sản xuất hè thu và triển khai sản xuất thu đông năm 2023

Sáng ngày 22/9, UBND huyện tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất vụ đông xuân 2022-2023, sơ kết sản xuất vụ hè thu và triển khai sản xuất vụ thu đông 2023. Đồng chí Võ Ngọc Tuyên – TUV, Bí Thư huyện uỷ, HĐND huyện; đồng chí Võ Thành Huệ – UVBTV, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện chủ trì.

Theo báo cáo kết thúc vụ sản xuất Đông xuân năm 2022-2023: Tổng diện tích gieo trồng trên địa bàn huyện đạt 7.242 ha cây trồng các loại, đạt 102% kế hoạch; trong đó cây lúa nước chiếm 5.594 ha, đạt 102% kế hoạch. Tổng sản lượng lương thực vụ Đông xuân 2022 – 2023 đạt gần 47563 tấn, tuy nhiên do ảnh hưởng của thời tiết mưa lũ, nên vụ Đông xuân này trên địa bàn huyện có khoảng trên 411 ha cây bị thiệt hại, ước tính thiệt hại hơn  4 tỷ đồng. Đối với vụ sản xuất vụ hè thu năm 2023 trên địa bàn huyện đã gieo sạ được 12.202 ha các loại cây trồng đạt 100%  kế hoạch; tính đến nay đã thu hoạch được trên 8556 ha, đạt hơn 70% kế hoạch; tổng sản lượng vụ hè thu năm 2023 ước đạt 58.315 tấn; trong đó sản lượng lúa nước ước đạt 37.343 tấn, năng suất ước đạt 67,68 tạ/ha. Vụ hè thu trên địa bàn huyện chịu ảnh hưởng nặng nề do bão số 2 gây ra vào cuối tháng 7/2023, gây ngập úng  hơn 2131 ha các loại cây trồng, ước tính thiệt hại hơn 85 tỷ đồng. Vụ thu đông năm 2023, toàn huyện phấn đấu gieo trồng 2812 ha các loại cây trồng các loại. Trong đó lúa nước sẽ phấn đấu gieo trồng 1640ha.

Tình hình chăn nuôi phát triển ổn định, tổng đàn trâu bò ước đạt hơn 24.800 con; đàn heo trên 35.000 con; gia cầm trên 600.000 con. Công tác khuyến nông được quan tâm chú trọng, đặc biệt việc triển khai thực hiện NQ 05 đạt được nhiều kết quả khả quan triển khai các mô hình như sản xuất lúa hữu cơ tại xã buôn triết với diện tích 4,3ha; cải tạo vườn tạp với diện tích 2,5ha tại xã Yang Tao; tính đến tháng 8 năm 2023 đã triển khai hỗ trợ được 93.274 cây giống cho người dân;…

Kết luận hội nghị đồng chí Võ Ngọc Tuyên – TUV, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Võ Thành Huệ – UV BTV, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như: UBND các xã, thị trấn chủ động triển khai sản xuất vụ Thu đông theo hướng an toàn và hiệu quả, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu giống; ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất; nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai, lao động để tăng thu nhập cho người dân. Chi nhánh Khai thác công trình thủy lợi huyện Lắk chủ động xây dựng kế hoạch và phương án phòng chống thiên tai nhằm ứng phó kịp thời với các diễn biến bất thường của thời tiết trong mùa mưa, hạn chế tối đa những rủi ro cho sản xuất. Các địa phương cần tích cực xây dựng mô hình điểm có hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 05/- NQ- HU, ngày 05/3/2021 về chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi…

 H Yur Je