Hội nghị Tổng kết hoạt động Tín dụng Chính sách năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

Dự hội nghị về phía tỉnh có đồng chí Nguyễn Thị Bích Thảo – Phó Giám đốc NHCSXH tỉnh Đắk Lắk; về phía huyện có đồng chí Nguyễn Văn Long – Bí thư Huyện uỷ; đồng chí Nguyễn Quang Dũng – UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ; đồng chí Nguyễn Anh Tú – Phó Chủ tịch UBND huyện- trưởng ban đại diện HĐQT NHCSXH cùng các đồng chí lãnh đạo Phòng giao dịch NHCSXH huyện; đại diện các Hội, đoàn thể, tổ tiết kiệm và vay vốn thực hiện ủy thác vốn tín dụng chính sách trên địa bàn huyện.

Trong năm 2023,  Phòng giao dịch NHCSXH huyện phối hợp chặt chẽ với các Tổ chức chính trị xã hội hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao: tổng nguồn vốn tín dụng chính sách thực hiện đạt 532 tỷ 782 triệu đồng, tăng 67 tỷ 348 triệu đồng so với 31/12/2022, tổng doanh số cho vay đạt 133 tỷ 743 triệu đồng với 2.977 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn; Tổng doanh số thu nợ đạt 65 tỷ 428 triệu đồng; tổng dư nợ đạt 532 tỷ 421 triệu đồng, tăng 68 tỷ 246 triệu đồng so với cuối năm 2022, tỷ lệ tăng trưởng đạt 14,7% với 10.772 khách hàng còn dư nợ. Các tổ chức chính trị – xã hội nhận ủy thác các cấp tiếp tục phối hợp chặt chẽ với NHCSXH triển khai thực hiện tốt các nội dung ủy thác, thực hiện giải ngân nhanh chóng, đúng đối tượng, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Tổng dư nợ đạt 532 tỷ 421 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 100% tổng dư nợ tại đơn vị.

Trong năm, UBND huyện đã chuyển sang NHCSXH trên địa bàn số tiền 1 tỷ 100 triệu đồng, nâng tổng số vốn ủy thác từ ngân sách địa phương lên 5 tỷ 756 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 1,1% tổng nguồn vốn cho vay của NHCSXH huyện. Căn cứ Hợp đồng ủy thác, NHCSXH huyện đã tập trung cho các đối tượng vay theo quy định. Để phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác từ nguồn ngân sách địa phương, NHCSXH huyện đã áp dụng thủ tục, quy trình và sản phẩm cho vay theo quy định hiện hành của NHCSXH. Đồng thời có sự phối hơp chặt chẽ với các cơ quan chức năng làm tốt công tác điều tra, rà soát, xác định đối tượng vay vốn để các hộ sản xuất, kinh doanh được thụ hưởng kịp thời. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các hộ vay vốn từ dự án sử dụng đúng mục đích để nâng cao hiệu quả vốn vay. Đồng thời phát huy hiệu quả vai trò trách nhiệm của các cấp hội, đoàn thể và các tổ tiết kiệm và vay vốn trong việc thực hiện ủy thác vốn tín dụng chính sách.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị ông Nguyễn Anh Tú – Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh – Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện: Trong thời gian tới NHCSXH huyện tiếp tục cùng với các tổ chức nhận ủy thác và các ngành chức năng có liên quan cần chú trọng thực hiện kế hoạch tăng trưởng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đã được Chính phủ giao. Tạo điều kiện tốt nhất để hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách khác được hưởng lợi từ nguồn vốn tín dụng chính sách nhằm góp phần phát triển sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh trên địa bàn nhằm đạt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo, tiến tới xóa hộ nghèo, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị đã tổ chức lễ công bố quyết định điều động và bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo NHCSXH huyện gồm: Điều động và bổ nhiệm ông Bùi Quang Tuyên, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Krông Ana giữ chức Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Lắk thuộc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đắk Lắk. Bổ nhiệm ông Phạm Công Hùng, Tổ trưởng Tổ Kế hoạch – Nghiệp vụ Phòng giao dịch NHCSXH huyện Lắk giữ chức Phó Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Lắk thuộc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đắk Lắk.

Nhân dịp này, UBND huyện đã khen thưởng 09 tập thể và 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động tín dụng chính sách năm 2023

 H Yur Je + Văn Hoan