Đoàn Công tác của Ban dân tộc Hội đồng Nhân dân huyện giám sát việc thực hiện dự án 1 chương trình mục tiêu quốc 1719 tại xã Đắk Nuê

Chiều ngày 18/6, Đoàn Công tác của Ban dân tộc HĐND huyện do đồng chí H’ Bình Rơ Yam – UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam, Trưởng Ban Dân tộc HĐND huyện làm trưởng đoàn đã giám sát việc “thực hiện Dự án 1 giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt năm 2023 – 2024” thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I, từ năm  2021 – 2025, tại xã Đắk Nuê.

Theo báo cáo tại buổi giám sát, năm 2023 UBND xã Đắk Nuê đã tiến hành rà soát 227 hộ tại các thôn, buôn có nhu cầu về đất ở, đã có 20 hộ đủ điều kiện thực hiện. Chính quyền địa phương đã hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục cho tặng xong 02 hộ, đã nộp hồ sơ cho tặng, chuyển nhượng tại văn phòng đăng ký đất đai 04 hồ sơ và chờ kết quả giải quyết cấp giấy chứng nhận theo quy định, còn lại đang đợi kết quả cấp đổi; xã có 07 hộ có Đất ở trong khu dân cư được hỗ trợ nhà ở, trong đó, 03 hộ xây mới đã khởi công thực hiện xây dựng, đã hoàn thiện nhà; 04 hộ đã thực hiện tu sửa xong; Năm 2024: xã đang tiến hành hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đề nghị hỗ trợ nhà ở cho 02 hộ.

Về hỗ trợ nước sạch phân tán: Năm 2023, ngân sách phân bổ hỗ trợ cho xã là 603 triệu đồng. Đã cấp phát bồn nước cho 172 hộ theo danh sách phê duyệt, với số vốn 372 triệu đồng, số vốn còn lại chuyển nguồn sang năm 2024; Năm 2024, ngân sách phân bổ: 408 triệu đồng, UBND xã Đang lập hồ sơ đề nghị cho 130/136 hộ theo danh sách phê duyệt hộ nghèo 2023 hưởng năm 2024, với số vốn 390 triệu đồng. Trong quá trình thực hiện dự án còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc: xã không có nguồn đất sạch để thực hiện hỗ trợ đất sản xuất cho hộ nghèo; Chưa được phân bổ kinh phí thực hiện chuyển đổi nghề; Hộ dân chưa tiếp cận được nguồn vốn vay từ ngân hàng chính sách; Quá trình cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm…

Kết luận tại buổi giám sát, đồng chí H Bình Rơ Yam – UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ, Trưởng Ban Dân tộc HĐND huyện đề nghị xã Đắk Nuê cần tiếp tục quan tâm hơn nữa trong việc thực hiện dự án, làm tốt công tác tuyên truyền giúp cho nhân dân hiểu và nắm bắt về chương trình 1719 để phối hợp thực hiện; Đối với những khó khăn, vướng mắc Đoàn công tác sẽ tổng hợp báo cáo gửi các ban ngành liên quan để có văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả./.

Văn Hoan