Kiểm tra công tác bầu cử tại xã Buôn Tría

Chiều ngày 07/5 tại UBND xã Buôn Tría Tổ Kiểm tra công tác bầu cử của huyện do đồng chí Nguyễn Xuân Nam–HUV , phó ban tuyên giáo Huyện uỷ  Phó Tiểu ban thông tin, tuyên truyền bầu cử của huyện đã làm việc với xã Buôn Tría ( Đơn vị bầu cử số 05) để kiểm tra công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã.

Xã Buôn Tría có 2.518 cử tri được chia thành 7 khu vực bầu cử gồm 4 điểm tại nhà văn hoá cộng đồng, 2 điểm tại nhà dân, 1 điểm tại trường học, số đại biểu HĐND xã được bầu là 21 đại biểu với 35 người được giới thiệu ứng cử; số đại biểu HĐND huyện được bầu là 03 đại biểu với 05 người được giới thiệu ứng cử.

Trong buổi làm việc tổ kiểm tra yêu cầu địa phương: cần tập trung tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan. Bên cạnh đó, rà soát, chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, đặc biệt là tại các điểm, khu vực bỏ phiếu; bảo đảm an ninh trật tự trong thời gian trước, trong và sau diễn ra bầu cử cũng như chủ động xây dựng các phương án bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Văn Thắng