Khai mạc lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị danh cho đối tượng kết nạp Đảng đợt I/2021

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện vừa phối hợp với Ban thường vụ huyện đoàn tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng đợt I năm 2021. Tham dự buổi có đ/c Nguyễn Quang Dũng – UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức huyện ủy; Đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng; lãnh đạo huyện đoàn và hơn 70 đoàn viên ưu tú trên địa bàn huyện.

Đến dự và phát biểu tại buổi lễ Đồng chí Nguyễn Quang Dũng – UVBTV, Trưởng ban tổ chức Huyện uỷ đã nhấn mạnh: Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đối với đối tượng kết nạp Đảng là khâu tất yếu quan trọng, nhằm giúp các đoàn viên ưu tú nắm vững những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó, mỗi  Đoàn viên ưu tú sẽ có động cơ, mục đích, lí tưởng đúng đắn để phấn đấu vào đội ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong thời gian học tập 5 ngày, từ ngày 22 – 26/3/2021  các học viên được nghiên cứu 5 chuyên đề gồm: Khái quát Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết thúc khóa học, các đoàn viên ưu tú sẽ tham gia viết bài thu hoạch về lý luận và vận dụng vào thực tiễn đơn vị công tác, học tập.

H Yur Je – Văn Thắng