Khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị – hành chính, khóa học 2019 – 2020 tại huyện Lăk

Sáng ngày 25/12/2019, Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk  phối hợp với sở nội tỉnh Đắk Lắk, Huyện ủy Lắk tổ chức lễ khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị – Hành chính, hệ không tập trung, khóa học 2019-2020 dành cho đội ngũ là cán bộ, lãnh đạo quản lý của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể chính trị – xã hội cấp xã.

Đến dự lễ khai giảng có thầy ThS. Y Mluck Kbuôr – Phó Hiệu trưởng Nhà trường chính trị tỉnh Đắk Lắk,  đại diện lãnh đạo Sở Nội Vụ tỉnh Đắk Lắk. Về phía Huyện ủy đến dự lễ khai giảng có đồng chí  Đào Thị Thanh An – Trưởng Ban tổ chức huyện ủy cùng các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban của huyện, Trung tâm bồi dưỡng Chính trị và toàn thể  học viên.

Khóa đào tạo Trung cấp lý luận chính trị – Hành chính huyện Lắk gồm 80 học viên trong đó: 53 đồng chí là cán bộ cấp xã, 27 đồng chí là cán bộ cấp huyện. Lớp học này sẽ trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản và cần thiết về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; một số nội dung của khoa học hành chính và kỹ năng lãnh đạo, quản lý trong chỉ đạo, điều hành tổ chức sản xuất. Từ đó học viên được trang bị thêm những kiến thức Lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn của mình.

H Yur Je