Khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp đảng đợt I/2020

Sáng ngày 01/06/2020, tại hội trường TTBCCT huyện tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng đợt I/2020. Tham gia lớp bồi dưỡng đợt này có 70 học viên là những quần chúng ưu tú đến từ các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc huyện uỷ.

Phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng đợt I/2020, đồng chí Lê Văn Hiền, UVBTV, Trưởng ban tuyên giáo huyện uỷ, giám đốc TTBDCT huyện đã yêu cầu các học viên nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật trong thời gian tham gia nghiên cứu học tập, chấp hành nghiêm túc nội quy lớp học.

Lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng đợt I diễn ra trong thời gian 5 ngày, các học viên sẽ được các cán bộ giảng viên Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, lãnh đạo các ban xây dựng đảng của huyện uỷ truyền đạt 5 chuyên đề  gồm: Khái quát Lịch sử ĐCSVN; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu để trở thành đảng viên ĐCSVN cùng một chuyên đề bổ trợ hướng dẫn thủ tục, hồ sơ kết nạp đảng.

Kết thúc khóa học, các học viên sẽ làm bài kiểm tra cuối khóa. Những học viên đủ điều kiện sẽ được TTBDCT huyện cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng kết nạp Đảng theo quy định để làm cơ sở phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Xuân Thái