Huyện ủy tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019

Huyện ủy vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Cảnh – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Bùi Trọng Nghĩa – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủychủ trì hội nghị.

Đảng bộ huyện  có 33 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, gồm 15 đảng bộ xã, thị khối đảng đoàn thể; cơ quan chính quyền; lực lượng vũ trang với tổng số 2.952 đảng viên.  Năm 2019, Đảng bộ huyện Lắk đã lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, đã tổ chức 88 hội nghị học tập, quán triệt và triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, chương trình của Trung ương của Tỉnh và Huyện ủy với hơn 7.725 lượt cán bộ, đảng viên tham gia học tập; Công tác tổ chức cán bộ được thực hiện tốt đã rà soát, bổ sung quy hoạch BCH Đảng bộ huyện  nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 79 đồng chí; công tác kiểm tra xác minh lý lịch của cán bộ, quần chúng ưu tú được hiện chặt chẽ; kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng (đạt tỷ lệ 100,67%); tham mưu, xây dựng 2.068 văn bản thực hiện các chủ trương, chính sách, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng bảo đảm đúng yêu cầu, chất lượng; tiến hành kiểm tra 33 tổ chức đảng và 876 đảng viên theo Điều 30 Điều lệ Đảng, giám sát 21 tổ chức Đảng và 389 đảng viên; theo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, Đảng viên có 08 đơn vị xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 23 đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, 02 đơn vị hoàn thành nhiệm vụ.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng, công tác khoa giáo; công tác phát động quần chúng ; công tác phát triển Đảng viên; công tác thực hiện quy chế dân chủ năm 2019.

 H Yur Je