Đoàn công tác của huyện ủy kiểm tra công tác chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ xã tại Krông Nô và Nam Ka

Đoàn công tác của huyện ủy Lắk do Đ/c Nay Y Phú, Phó bí thư huyện ủy làm tổ trưởng vừa tiến hành kiểm tra tại xã Krông Nô và xã Nam Ka về công tác chuẩn bị cho đại hội của các chi Đảng bộ trực thuộc huyện ủy.

Tại xã Krông Nô: Đ/c Y Thị Niê – Bí thư Đảng ủy xã đã báo cáo với đoàn kiểm tra những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ 2015-2020 và công tác chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ xã. Theo đó đến nay, xã Krông Nô đã tổ chức thành công 7/20 đại hội chi bộ, trong đó đại hội chi bộ buôn Ba Yang được chọn làm đại hội điểm; đến nay xã Krông Nô đã thành lập các tiểu ban phục vụ và bảo vệ  đại hội, tiến hành rà soát quy hoạch cấp uỷ và cán bộ lãnh đạo, đang tiếp tục xây dựng và hoàn thiện văn kiện đại hội lấy ý kiến góp ý theo hướng dẫn của cấp trên.

Phát biểu tại buổi làm việc đ/c Nay Y phú –  Phó bí thư huyện ủy yêu cầu xã cần chủ động, đẩy mạnh công tác chuẩn bị cho đại hội đảng, sớm hoàn thiện các văn bản, văn kiện liên quan đến đề án nhân sự, theo đúng quy trình và thời gian đã đề ra.

Tại xã Nam Ka: Qua báo cáo của lãnh đạo xã, đến nay đã tổ chức thành công 4/12 đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã. Đảng ủy xã đang tích cực chỉ đạo các chi bộ còn lại khẩn trương khẩn trương tiến hành đại hội cở sở kết thúc hoàn thành trong tháng ; tập trung chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất; thành lập các tiểu ban; xây dựng văn kiện đại hội và tiến hành thực hiện các bước nhân sự theo quy trình. Ban hành văn bản hướng dẫn công tác nhân sự tại đại hội chi bộ trực thuộc và phân công các đồng chí đảng ủy viên hỗ trợ xây dựng văn bản và các hồ sơ liên quan đến đại hội cho các chi bộ trực thuộc. Triển khai phong trào thi đua, đăng ký công trình, phần việc chào mừng đại hội Đảng các cấp.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Nay Y Phú  – Phó Bí thư huyện ủy đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội các cấp của xã Nam Ka và đề nghị thời gian tới xã Nam Ka cần tiếp tục tuyên truyền, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy chuẩn bị tốt công tác đại hội đạt kết quả và đảm bảo đúng tiến độ, thời gian quy định; Bên cạnh đó, xã cần phấn đấu hơn nữa để đạt được các chỉ tiêu kinh tế xã hội của năm 2020  đề ra như công tác thu ngân sách, xây dựng nông thôn mới, giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân…

H Yur Je