Huyện ủy thực hiện quy trình 5 bước giới thiệu chức danh chủ tịch, phó chủ tịch UBND huyện Lăk (NK 2016 -2021)

Thực hiện thông báo số 4330 – TB/TU, ngày 24/9/2020 của Thường trực tỉnh uỷ Đắk Lắk, thông báo kết luận của Thường trực tỉnh uỷ về công tác tổ chức cán bộ. Sáng 30/9/2020, Huyện uỷ Lắk tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (mở rộng) lần thứ 1 giới thiệu nhân sự kiện toàn chức danh Chủ tịch, phó chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Trên cơ sở quy hoạch và đề án nhân sự đã được Ban thường vụ Tỉnh uỷ phê duyệt. Tại hội nghị BCH Đảng bộ huyện (mở rộng) lần thứ 1 đã thực hiện giới thiệu nhân sự theo quy trình đối với chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021. Theo đó, các đồng chí Nay Y Phú – Phó bí thư Huyện uỷ được giới thiệu vào chức danh Chủ tịch UBND huyện; Đ/C Võ Thành Huệ – UVBTV, Phó chủ tịch HĐND huyện được giới thiệu vào chức danh Phó chủ tịch UBND huyện; Đồng chí Nguyễn Anh Tú – HUV, giám đốc Ban quản lý dự án huyện được giới thiệu vào chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện.

Hội nghị đã căn cứ quy trình 5 bước để tiến hành lấy phiếu giới thiệu tín nhiệm nhân sự  vào chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2016 – 2020.

Tiếp theo Huyện ủy xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê chuẩn các kết quả quy trình 5 bước và đồng thời cho chủ trưởng đưa ra HĐND huyện bầu các chức danh, chủ tịch, các phó chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 để thay vào vị trí các đồng chí không đủ điều kiện tái cử nhiệm kỳ này./.

 H Yur Je