Huyện Lăk tiến hành kiểm tra an toàn thực phẩm trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2020

Để tiến hành kiểm tra trong tháng vệ sinh an toàn thực phẩm có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề tồn tại trong quản lý, vi phạm (nếu có) về bảo đảm ATTP trong sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm. sáng ngày 5/5, Đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm của huyện đã tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống Thái Trí – địa chỉ số 124 Y Jut, buôn Jun, TTLS và bếp ăn tập thể trường Mầm non tư thục Ánh Dương, TTLS.

Sau khi kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống Thái Trí, Đoàn kiểm tra đánh giá chủ cơ sở này chưa thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các yêu cầu về điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định tại khoản 2, Điều 2 Nghị định 155 ngày 12/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Y tế; giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết hạn; cơ sở chưa thực hiện lưu mẫu thức ăn theo quy định, chưa trang bị hệ thống phòng chống cháy nổ. Với những sai phạm trên, do chưa đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định, Đoàn đã thống nhất cho cơ sở tạm ngừng hoạt động kể từ ngày 05/5/2020, đồng thời lập biên bản mời chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống Thái Trí về phòng y tế huyện để họp xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm.

Tại bếp ăn tập thể trường Mầm non tư thục Ánh Dương, TTLS, nhà trường đã cơ bản đảm bảo thực hiện tốt quy trình bếp ăn một chiều, bố trí sạch sẽ, ngăn nắp, đồ ăn được lưu mẫu thức ăn bảo đảm… Tuy nhiên việc theo dõi kiểm tra thực phẩm theo 03 bước chưa phù hợp, vì vậy Đoàn đã đề nghị Ban giám  hiệu nhà trường chỉ đạo bộ phận cấp dưỡng bổ sung hồ sơ kiểm tra thực phẩm 3 bước theo Quyết định số 1246, ngày 31/3/2017 của Bộ y tế về việc ban hành, “hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm tra thực phẩm 3 bước và lưu mẫu thức ăn đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống”.

Theo kế hoạch, đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm của huyện tiếp tục tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và bếp ăn tập thể của các trường học trên địa bàn các xã, thị trấn nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những bất cập, yếu kém trong công tác quản lý nhà nước về ATTP, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về ATTP, đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm ATTP…/.

Vy thủy