Huyện Lăk họp triển khai kế hoạch công tác bầu cử đại biểu quốc hội khoá XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Sáng 4/2, Uỷ ban bầu cử huyện Lăk tổ chức họp triển khai Kế hoạch công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Nay Y Phú, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện chủ trì cuộc họp.

 

Phiên họp đã quán triệt nội dung một số văn bản của Trung ương, tỉnh và huyện về công tác bầu cử trên địa bàn huyện; thông qua các Quyết định gồm: quyết định của UBND huyện về việc thành lập Ủy ban bầu cử; quyết định về việc trưng tập cán bộ, công chức, viên chức tham gia làm nhiệm vụ bầu cử đại biểu HĐND huyện; Quyết định về việc thành lập tổ chuyên môn giúp việc cho Uỷ ban bầu cử; quyết định về việc thành lập các tiểu ban: thông tin – tuyên truyền; an ninh, trật tự, an toàn xã hội, giải quyết khiếu nại, tố cáo, vật chất; quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên Ủy ban bầu cử; quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của uỷ ban bầu cử đại biểu HĐND huyện; Kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

 

Theo kế hoạch, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 23/5/2021. Ủy ban bầu cử huyện yêu cầu tổ chức tuyên truyền kịp thời, sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân ý nghĩa, quyền ứng cử, quyền bầu cử của công dân theo quy định của Hiến pháp; Luật tổ chức Quốc hội; Luật tổ chức Chính phủ; Luật tổ chức chính quyền địa phương; Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, các văn bản hướng dẫn có liên quan về công tác bầu cử để tổ chức thực hiện bầu cử đúng pháp luật; xây dựng phương án đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức cuộc bầu cử; phát hiện và xử lý kịp thời những âm mưu phá hoại cuộc bầu cử…

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Nay Y Phú, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện yêu cầu các đồng chí thành viên Ủy ban bầu cử theo kế hoạch hoạch định mốc thời gian cụ thể triển khai thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được phân công, hoàn thành tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Vy Thuỷ