Hội nghị BCH hội LHPN huyện Lăk lần thứ 23 (mở rộng), nhiệm kỳ 2016 – 2021

Sáng ngày 3/2, Hội LHPN huyện tổ chức hội nghị lần thứ 23 (mở rộng) nhằm triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Phụ nữ cấp cơ sở và Đại hội đại biểu phụ nữ cấp huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Nguyễn Thị Bích –HUV, Chủ tịch Hội LHPN huyện chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, BCH Hội LHPN huyện đã hướng dân cho Hội LHPN các xã, thị trấn về quy trình chuẩn bị gồm dự kiến thời gian, địa điểm tổ chức đại hội, dự kiến thành phần, số lượng đại biểu và hội viên tham dự; tiêu chuẩn số lượng giới thiệu nhân sự cán bộ chi hội; giới thiệu nhân sự tham gia BCH Hội LHPN xã, thị trấn… Tại hội nghị cũng đã thông báo đến Hội LHPN các xã, thị trấn về thời gian duyệt nội dung, nhân sự đại hội phụ nữ các xã, thị trấn, hội phụ nữ công an huyện; phân bổ số lượng đại biểu dự đại hội Hội LHPN huyện Lăk khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026, chốt số lượng là 134 đại biểu chính thức, trong đó có 17 đại biểu đương nhiên, 117 đại biểu được bầu tại đại hội các xã, thị trấn, và đại hội phụ nữ công an huyện, 13 đại biểu dự khuyết….

Hội nghị nhằm hướng dẫn giúp cho cán bộ hội LHPN các cấp trong huyện nắm vững các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn của Đảng, của các cấp hội để chỉ đạo và tổ chức thành công đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Dự kiến, Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở hoàn thành trong quý II, Đại hội đại biểu phụ nữ cấp huyện hoàn thành trong quý III năm 2021.

Vy Thuỷ