Họp Ban chỉ đạo đại hội thi đua yêu nước

Ban Chỉ đạo Đại hội Thi đua yêu nước huyện Lắk lần thứ III vừa tổ chức buổi họp nhằm rà soát, đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch, chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội Thi đua yêu nước. Đ/c Nguyễn Xuân Hoản – Phó chủ tịch UBND huyện chỉ đạo hội nghị. Tham dự buổi họp có các thành viên Ban Chỉ đạo là đại diện lãnh đạo các Phòng, Ban, ngành đoàn thể của huyện.

Phát biểu tại buổi họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch của Ban chỉ đạo đại hội giao. Bên cạnh đó, các thành viên Ban Chỉ đạo thảo luận thống nhất một số nội dung quan trọ ng để đại hội hội diễn ra thanh công tốt đẹp cụ thể. Làm tốt công tác tuyên truyền nhằm lan tỏa các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực kinh tế – văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh. Đặc biệt là phong trao thi đua lao động sản xuất giỏi, phong trào  hiến đất ngày công lao động để xây dựng nông thôn mới … Tại cuộc họp, Ban chỉ đạo đại hội đã thống nhất giao nhiệm vụ trang trí khánh tiết, cổ động trực quan cho phòng văn hóa thông tin thể thao huyện, đơn vị đài truyền thanh truyền hình chịu trách nhiệm xây dựng phóng sự trình chiếu các gương điển hình tiên tiến phục vụ tuyên truyền đại hội, nhằm chuyển tải thông tin quan trọng của đại hội thi đua yêu nước lần thứ III của huyện đến với nhân dân trong huyện trên hệ thống loa truyền thanh của xã, đối với lực lượng Công an tham gia bảo vệ trật tự và an toàn cho đại hội, phòng nội vụ là cơ quan thường trực chịu trách nhiệm tham mưu số lượng đại biểu, khách mời công tác khen thưởng, hậu cần, thăm tặng quà mẹ VNAH, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước ở địa phương đã nghỉ hưu, Ban Chỉ đạo đại hội thi đua yêu nước cũng đã thống nhất và chốt ngày 10/7/2020 là ngày tổ chức đại hội.

Kết luận buổi họp, Đ/c Nguyễn Xuân Hoản – Phó chủ tịch UBND huyện yêu cầu việc tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ III phải đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, ý nghĩa, thể hiện đúng tinh thần của Đại hội Thi đua yêu nước. Đại hội phải tạo được không khí tươi vui, phấn khởi và có sức lan tỏa trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện.

 H Yur Je