Hội thảo góp ý dự thảo biên soạn sách “lịch sử đảng bộ xã Nam Ka (1975-2020)

Vừa qua, tại hội trường UBND xã Nam Ka đã diễn ra Hội thảo góp ý dự thảo sách “lịch sử đảng bộ xã Nam Ka (1975-2020)”. Dự hội thảo có Tiến sỹ Phạm Ngọc Đại, Phân viện Học viện hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên, Đ/c Nguyễn Xuân Nam HUV phó Trưởng Ban tuyên giáo Huyện Uỷ, đ/c Đào Quang Long, Phó chánh Văn phòng Huyện uỷ, Đ/c Y Wang Buôn Rung, HUV bí thư Đảng uỷ xã, và 7 cán bộ lão thành cách mạng qua các thời kỳ lịch sử.

Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ngày 18/01/2018, về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng; Kết luận của Thường trực Huyện ủy huyện Lắk, đồng ý chủ trương và giao triển khai biên soạn lịch sử Đảng bộ xã, thị trấn trên địa bàn huyện; Đảng uỷ xã Nam Ka đã ban hành nghị quyết, kế hoạch chỉ đạo sưu tầm tài liệu, nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng bộ xã Nam Ka nhằm phản ánh quá trình hình thành, phát triển của địa phương và sự lãnh đạo của Đảng bộ qua các thời kỳ. Qua đó giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng, tri ân và tôn vinh các thế hệ cán bộ, nhân dân các dân tộc đã từng hoạt động, chiến đấu cống hiến , hy sinh và xây dựng xã nhà.

Trong quá trình thực hiện, Ban Chỉ đạo biên soạn và Ban Biên soạn đã nỗ lực chỉ đạo sưu tầm tài liệu, biên soạn lịch sử đảng bộ xã gồm 5 chương, phản ánh sự ra đời và lãnh đạo của Đảng bộ xã Nam Ka qua các thời kỳ, đồng thời tổng kết một số bài học kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ. Cụ thể: Chương I: Vùng đất, con người, truyền thống lịch sử – văn hoá xã Nam Ka, chương II: Chi bộ xã Nam Ka được thành lập, khắc phục hậu quả chiến tranh, cùng cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội ( 1975-1985), chương III: Chi bộ xã Nam Ka lãnh đạo nhân dân khắc phục khó khăn, vượt qua khủng hoảng kinh tế- xã hội, thực hiện đường lối đổi mới ( 1986 – 2000), chương IV: Đảng bộ xã Nam Ka lãnh đạo giữ vững an ninh chính trị, từng bước phát triển kinh tế – xã hội (2001-2010), chương V: Đảng bộ xã Nam Ka lãnh đạo sự nghiệp đổi mới toàn diện, hội nhập và phát triển (2010-2020).

Tại buổi hội thảo, các đại biểu đã đóng góp ý kiến tập trung các nội dung như: Ban biên soạn cần nghiên cứu sâu hơn nội dung cốt lõi của lịch sử, đề nghị cần chỉnh sửa, thống nhất một số từ ngữ, sự kiện lịch sử để đảm bảo tính chính xác, đề nghị ghi đúng tên các cán bộ xã qua các thời kỳ…

Kết luận Hội thảo, đồng chí Y Wang Buôn Rung thay mặt Đảng ủy tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu. Trên cơ sở ý kiến tại Hội thảo Ban Biên soạn sẽ tiếp tục chỉnh sữa hoàn chỉnh các nội dung để cuốn sách “lịch sử đảng bộ xã Nam Ka (1975-2020)” hoàn chỉnh hơn trong Hội thảo lần 2, đảm bảo xuất bản, phát hành theo đúng kế hoạch.

Văn Thắng