Hội thảo đầu bờ mô hình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học để phòng trừ cỏ dại và  sâu bệnh hại trên lúa

Công ty Snewrice Tây nguyên vừa phối hợp với Hội Khuyến nông huyện và Hội nông dân xã buôn Tría tổ chức hội thảo đầu bờ mô hình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học Amino Seaweed và Robin 310EC + Topbuta 600EC để phòng trừ cỏ dại và một số sâu bệnh hại trên lúa.

Tham dự hội thảo bà con nông dân trên địa bàn xã Buôn Tría đã được tham quan mô hình xử lý giống bằng thuốc bảo vệ thực vật sinh học Amino Seaweed của hộ ông Nguyễn Văn Duy, thôn Đông Giang, xã Buôn Tría, trên diện tích 2ha. Thuốc sinh học Amino Seaweed là sảm phẩm dịch trích từ rong biển tự nhiên giàu Amino ACID, ACID Amin và chất điều hoà sinh trưởng sinh học giúp cây trồng, đặc biệt là cây lúa ra rễ mạnh, đẻ nhánh tập trung. Tại ruộng lúa thực hiện mô hình của ông Nguyễn Văn Duy cho thấy: Mặc dù vụ đông Xuân năm nay có điều kiện thời tiết khí hậu lạnh hơn so với mọi năm nhưng giống lúa ST24 vẫn nảy mầm tốt, đạt tỉ lệ trên 90%; tính từ ngày gieo sạ đến nay cây lúa được ngày, đang cho phát triển tốt, rễ bén nhanh trong điều kiện thời tiết lạnh.

Cùng ngày bà con cũng đã tham quan mô hình sử dụng thuốc trừ cỏ Robin 310EC + Topbuta 600EC của gia đình ông Nguyễn Đình Thành, thôn Liên kết 1, xã Buôn Tría, huyện Lăk với diện tích 01 sào. Thuốc trừ cỏ Robin 310EC là thuốc trừ cỏ chọn lọc tiền nẩy mầm, thuốc có tác động nội hấp, tác động đa điểm nên có tác dụng diệt cỏ hiệu quả, an toàn cho lúa. Topbuta 600EC là thuốc trừ cỏ hậu nảy mầm sớm kết hợp 2 hoạt chất diệt cỏ mạnh mẽ. Có thể xử lý tốt nhất từ trước cử phân đầu tiên từ 1-2 ngày. Qua đánh giá thực tế cho thấy hiện nay, ruộng của gia đình ông Nguyễn Đình Thành, lúa hiện đang sinh trưởng phát triển tốt, đẻ nhánh khoẻ và có rất ít cỏ dại trên đồng ruộng.

Qua hội thảo bà con nông dân trên địa bàn xã đã trực tiếp trao đổi thông tin với Công ty Snewrice Tây nguyên, lãnh đạo, cán bộ khuyến nông huyện và xã Buôn Tría về các quy trình, kiến thức về kỹ thuật sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả đúng theo nguyên tắc và các kiến thức giúp bà con nông dân chủ động trong công tác phát hiện và phòng trừ sâu bệnh, hướng tới một vụ sản xuất thắng lợi.

 H Yur Je