Hội nghị trực tuyến triển khai các văn bản của trung ương, của tỉnh ủy Đăk Lăk lần thứ II năm 2020

Tỉnh ủy Đăk Lăk, vừa tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương(TW), của tỉnh đợt II/2020 với 16 điểm cầu tại các huyện, thị xã và Thành phố. Hội nghị do đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó bí thư thường trực tỉnh uỷ chủ trì, tại điểm cầu huyện Lăk, hội nghị do đồng chí Đào Thị Thanh An, Phó bí Thư thường trực Huyện uỷ chủ trì, các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ huyện khoá XV; cán bộ chủ chốt của huyện và 11 xã, thị trấn dự.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ nhấn mạnh việc học tập và triển khai thực hiện các văn bản của TW, của tỉnh lần này có ý nghĩa rất quan trọng, đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên cần hiểu rõ được các nội dung của Chỉ thị, Kết luận, Quy định của Ban Chấp hành TW, Nghị quyết của Tỉnh uỷ để đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nêu trong Chỉ thị, kết Luận của Ban chấp hành TW, Nghị quyết của Tỉnh uỷ từ đó tạo sự đồng thuận thống nhất cao về nhận thức và hành động trong Đảng bộ và toàn xã hội, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân quyết tâm thực hiện thắng lợi các nghiệm vụ mà Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Tại hội nghị các Đại biểu đã được nghe các đồng chí lãnh đạo tỉnh truyền đạt các nội dung bao gồm: Thông báo Kết luận của Bộ Chính trị số 160 ngày 15/01/2020 về việc tiếp tục thực hiện Kết luận số 62 ngày 08/12/2019 của Bộ chính trị khoá X về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQVN và các đoàn thể chính trị xã hội; Kết luận số 70 ngày 09/03/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị Quyết TW 5, khoá IX về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Quy định 213 ngày 02/01/2020 của Ban Chấp hành TW, về trách nhiệm của đảng viên đang công tác, thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú;Chỉ thị số 42 ngày 24/03/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai và Nghị quyết số 13 ngày 17/03/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế tập thể…

Qua Hội nghị đã giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên  nắm được tinh thần và nội dung của các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, của tỉnh mới ban hành để từ đó xây dựng chương trình, kế hoạch hành động và triển khai thực hiện ở địa phương, đơn vị mình, đồng thời tổ chức kiểm tra, giám sát việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt để đảm bảo việc triển khai được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả , góp phần đưa các chỉ thị, thông báo, kết luận của TW và Nghị quyết của Tỉnh uỷ sớm đi vào cuộc sống.

Xuân Thái