Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 – 2020

Hội nghị do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì. Cùng dự có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan TW; đầu cầu trực tuyến các địa phương trong cả nước; đại diện một số tổ chức quốc tế….

Tham dự hội nghị tại điểm cầu huyện Lăk có các đồng chí: Võ Ngọc Tuyên, Tỉnh uỷ viên, Bí thư huyện uỷ; Đồng chí Nay Y Phú, phó bi thư huyện uỷ; đồng chí: Võ Thành Huệ; UVBTV, Phó chủ tịch HĐND huyện; lãnh đao một số phòng ban liên quan của huyện; phó chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Tại hội nghị Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam – Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 phát biểu khai mạc đã nhấn mạnh; Trong những năm qua Đảng và nhà nước ta luôn xác định giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội là mục tiêu quan trọng trong quá trình phát triển đất nước nên nhiệm vụ này được thực hiện một cách quyết liệt dựa trên các văn kiện của Đảng, nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết của Chính phủ, các chiến lược, kế hoạch, đề án, chương trình hành động của chính quyền các cấp nhờ đó mà công tác giảm nghèo đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo giảm liên tục qua các năm. Nhiều huyện nghèo, xã khó khăn đã được đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống sản xuất của người dân. Nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm, tăng thu nhập, tạo điều kiện tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh cùng các dịch vụ văn hoá…ước đến cuối năm nay, tỷ lệ hộ nghèo trong cả nước giảm còn khoảng 2,75%, bình quân hàng năm giảm 1,43%/năm. Hiện có 8/64 huyện nghèo thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn và 14/30 huyện nghèo hưởng cơ chế theo Nghị quyết 30a thoát khỏi tình trạng khó khăn và dự kiến đến cuối năm 2020 có khoảng 32 huyện thoát khỏi huyện nghèo….Bên những kết quả đã đạt được trong thời gian qua thì công tác giảm nghèo còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong giai đoạn tới như: kết quả giảm nghèo chưa thực sự bền vững, tỷ lệ tái nghèo, phát sinh nghèo mới còn cao, nhất là khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc, vùng thường xuyên bị thiên tai, lũ lụt. Chênh lệch giàu nghèo, điều kiện tiếp cận các dịch vụ cơ bản, tiếp cận thị trường, việc làm giữa các vùng, nhóm dân cư chưa được thu hẹp, nhất là khu vực miền núi phía Bắc và Tây nguyên.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ – Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao công tác giảm nghèo trong 5 năm qua, đồng thời nhấn mạnh: Các thành tựu tăng tưởng kinh tế được chuyển hóa thành nguồn lực để thực hiện các mục tiêu xã hội đã giúp cho đời sống của đại đa số người dân, đặc biệt là người nghèo được nâng cao và cải thiện rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh. Đầu tư cho giảm nghèo là đầu tư cho phát triển; bảo đảm người nghèo được tham gia và thụ hưởng thành quả tăng trưởng kinh tế của đất nước, bảo đảm công bằng xã hội. Thời gian tới, các địa phương cần chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức các cấp, các ngành và Nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để thực hiện mục tiêu giảm nghèo; thúc đẩy phong trào “thoát nghèo” sâu rộng trên phạm vi cả nước; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực vươn lên của người dân, của người nghèo.

Xuân Thái