Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết đại hội lần thứ XIII của Đảng

Trong 02 ngày 27-28/3, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc với 67 điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và đường truyền mở rộng đến 7.439 điểm cầu từ trung ương đến cơ sở với trên 1 triệu đại biểu là cán bộ lãnh đạo Trung ương địa phương, cơ sở tham dự học tập . đây là hội nghị có tầm quan trọng và quy mô lớn nhất từ trước tới nay, nhằm quán triệt nghiên cứu, học tập, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hội nghị với sự có mặt của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và nhiều cán bộ lãnh đạo Trung ương,  Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự, chủ trì và chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu chính. Tại điểm cầu huyện Lắk có đ/c Võ Ngọc Tuyên – TUV,  Bí thư huyện uỷ; Đ/c Đào Thị Thanh An – Phó bí thư thường trực huyện uỷ; đ/c Nay Y Phú – Phó bí thư , chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành đoàn thể của huyện Lắk; Lãnh Đạo Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, thị trấn huyện Lắk ở 08 điểm cầu xã.

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, đ/c Võ Văn Thưởng – Thường trực Ban Bí Thư BCH TW Đảng Cộng Sản Việt Nam nhấn mạnh: Mỗi cán bộ, đảng viên cần nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; đồng thời, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; uốn nắn những nhận thức lệch lạc; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. liên hệ và vận dụng phù hợp với yêu cầu, điều kiện cụ thể của mỗi địa phương, đơn vị để xác định và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Tại hội nghị các vị đại biểu đã được Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Đ/c Phạm Minh Chính UVBCT, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, , Đ/c Nguyễn Xuân Thắng – Chủ tịch hội đồng lý luận TW, đ/c Thượng tướng Phan Văn Giang Uỷ viên Bộ chính trị, tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại tướng Tô Lâm uỷ viên BCT, Bộ trưởng Bộ công an quán triệt NQ Đại hội lần thứ XIII của Đảng với 05 chuyên đề: Chuyên đề 1: báo cáo chính trị của BCH Trung ương Đảng khoá XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do đồng chí Đ/c Nguyễn Xuân Thắng – Chủ tịch hội đồng lý luận TW truyền đạt, chuyên đề 2: báo cáo tổng kết công tác xây dựng đảng và thi hành điều lên đảng của BCH TW Khoá XIII tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Đ/c Phạm Minh Chính UV.BCT, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt; Chuyên đề 3: chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021- 2030 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021- 2025 do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc truyền đạt; Chuyên đề 4: những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam do thượng tướng  Phan Văn Giang, Uỷ viên Bộ chính trị, tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam truyền đạt; Chuyên đề 5: những nhận thức mới, tư duy mới về an ninh quốc gia, do Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên BCT, Bộ trưởng Bộ công an truyền đạt.

Qua 02 ngày theo dõi học tập tại điểm cầu chính của huyện và các điểm cầu 08 xã, nhìn chung các  đồng chí tham gia học tập đều có ý thức chấp hành nghiêm túc và tập trung theo dõi tiếp thu các nội dung của Trung ương truyền đạt./.

 Văn Thắng – H Yur Je