Hội nghị trực tuyến chính phủ công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2019

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019.

Đ/c Trương Hòa Bình – Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Trưởng ban Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu huyện Lắk có đ/c Tô Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND huyện Lắk, cùng các thành viên trong Ban chỉ đạo cải cách hành chính huyện.

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ Phạm Minh Hùng cho biết, đối tượng xác định Chỉ số Cải cách hành chính năm 2019 cấp Trung ương gồm 19 bộ, cơ quan ngang bộ (trừ Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Văn phòng Chính phủ). Ở địa phương, đánh giá, xếp hạng cả 63 UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, Tỉnh Đắk Lắk đứng thứ 50/63 tỉnh thành về chỉ số cải cách hành chính. Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019 được xây dựng dựa trên ý kiến phản hồi của 35.268 người dân, tổ chức về việc cung ứng dịch vụ công, sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp tỉnh, huyện, xã thuộc 16 lĩnh vực dịch vụ công qua đó nhằm đánh giá hoạt động của các đơn vị từ Trung ương đến địa phương trong quá trình cải cách hành chính; phục vụ người dân.

Sau Hội nghị này, Đồng chí Trương Hòa Bình – Phó Thủ tướng Thường trực chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương bắt tay ngay vào triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh Cải cách hành chính, phục hồi các hoạt động sản xuất, kinh doanh sau dịch Covid-19, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, kinh tế-xã hội của năm 2020, tạo tiền đề và sức bật cho một giai đoạn phát triển mới của đất nước.

H Yur Je