Hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2021

Sáng ngày 30/6/2021, tại Hội trường Cơ quan Quân sự huyện Lăk, Ban Chỉ đạo diễn tập của huyện đã tổ chức hội nghị triển khai diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2021. Phó bí thư  huyện ủy, Phó Ban Chỉ đạo diễn tập huyện Đào Thị Thanh An, chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức, tổ đạo diễn, tổ bảo đảm diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2021, thông qua kế hoạch phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo diễn tập. Theo kế hoạch, việc tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2021 sẽ diễn ra trong tháng 7/2021.

Sau khi nghe ý kiến tham gia của các đồng chí dự hội nghị, Phó bí thư  huyện ủy, Phó Ban Chỉ đạo diễn tập huyện Đào Thị Thanh An, kết luận hội nghị, đồng chí yêu các phòng, ban, cơ quan, đơn vị liên quan và 4 đơn vị diễn tập cấp xã năm 2021, bao gồm thị trấn Liên Sơn, xã Đăk Liêng, xã Buôn Tría, xã Buôn Triết, xác định diễn tập chiến đầu phòng thủ cấp xã năm 2021 là nhiệm vụ trọng tâm, từ đó tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt theo kế hoạch, trong đó chuẩn bị đầy đủ, chất lượng các văn bản theo yêu cầu; đảm bảo chu đáo về công tác hậu cần, địa điểm diễn tập, tổ chức tốt tập huấn, bồi dưỡng nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2021 theo kế hoạch, trong quá trình chuẩn bị và tổ chức diễn tập phải thực nghiêm các biện pháp phòng, chống Covid – 19 theo quy định và không làm ảnh hưởng đến các hoạt động phát triển kinh tế – xã hội của địa phương…

Văn Thắng