Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại các xã Buôn triết và Buôn tría, Đăk liêng và thị trấn Liên sơn

Sáng ngày 5/5, tại hội trường Đảng uỷ, HĐND, UBND xã Buôn Triết, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 ứng cử tại huyện Lắk (Đơn vị bầu cử số 20) đã có buổi tiếp xúc với cử tri trên địa bàn xã Buôn Triết và Buôn Tría. Tham dự hội nghị lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam TỈNH, huyện; lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam xã Buôn Triết và Buôn Tría và hơn 150 cử tri của xã Buôn Tría và xã Buôn Triết.

Tại huyện Lắk (Đơn vị bầu cử số 20 của Tỉnh Đắk Lắk). Số đại biểu HĐND tỉnh được bầu 3 người; số đại biểu ứng cử 5 người gồm các ông bà: Đ/c H Kim Hoa Byă – UVBTV, Trưởng Ban dân vận tỉnh uỷ, chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Ông Võ Ngọc Tuyên – TUV, Bí thư huyện uỷ; ông Nay Y Phú – Phó Bí thư huyện uỷ, chủ tịch UBND huyện Lắk; ông Võ Hồng Tài – Phó giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện;  bà Nông Thị Kim Hạnh – Chuyên viên Văn phòng huyện uỷ.

Tại các buổi tiếp xúc, cử tri được nghe tiểu sử vắn tắt, chương trình hành động  của các ứng cử viên HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn. Sau khi nghe các chương trình hành động của các ứng cử viên ứng cử đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Lắk, các cử tri tại xã Buôn Tría, Buôn Triết cũng bày tỏ niềm tin đối với ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa X sắp tới.

Trên tinh thần đóng góp, xây dựng, chân thành, cử tri tại các xã Buôn Tría và Buôn Triết cũng đã có 12 ý kiến mong muốn các ứng viên đại biểu HĐND tỉnh khoá X nếu trúng cử sẽ tiếp tục quan tâm như: Vấn đề quy hoạch quỹ đất để xây dựng các công trình phục vụ nhu cầu văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao của người dân xã Buôn Triết; Việc xả rác bừa bãi cần có giải pháp triệt để xử lý rác thải, môi trường trên địa bàn xã Buôn Triết,; Việc xây dựng kênh mương thuỷ lợi trên địa bàn xã Buôn Triết còn ít chưa đáp ứng nhu cầu của vùng chuyên canh lúa nước; quan tâm xây dựng mô hình sản xuất lúa giống trên địa bàn xã Buôn Tría và Buôn Triết,

Cũng trong ngày 5/5, các ứng cử viên HĐND tỉnh khoá X ứng cử tại huyện Lắk đã tiếp xúc với hơn 150 cử tri của xã Đắk Liêng và thị trấn Liên Sơn. Tại buổi tiếp xúc, cử tri được nghe tiểu sử vắn tắt và chương trình hành động của các ứng cử viên HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn. Tại hội nghị Đ/c H Kim Hoa Byă – UVBTV, Trưởng Ban dân vận tỉnh uỷ, chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh cũng đã nhấn mạnh nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh sẽ tích cực vận động các doanh nghiệp, mạnh thường quân hướng về cơ sở, người nghèo, người yếu thế trong xã hội. Đặc biệt trong thời gian qua đ/c đã vận động, kêu gọi được các đơn vị , nhà tài trợ hỗ trợ xây dựng 28 nhà đại đoàn kết và kêu gọi 04 cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh kết nghĩa với các buôn dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Lắk.

Sau Khi nghe các chương trình hành động của 05 ứng cử viên đại biểu HHĐND tỉnh khoá X. Các cử tri trên địa bàn thị trấn Liên Sơn và Đắk Liêng cũng bày tỏ  nhiều kỳ vọng đối với các ứng cử viên nếu trung cử.

Tại hội nghị cử tri cũng đã có 5 ý kiến về vấn đề như: chính quyền xem xét, xử  lý một số hộ tự ý lấn chiếm lòng hồ Lắk, quan tâm hơn đến các hộ sinh sống bằng nghề đánh bắt cá trên hồ Lắk, nhiều TDP trên địa bàn thị trấn chưa có quỹ đất để bố trí làm nhà văn hoá; vấn đề nước sạch trên địa bàn thị trấn Liên Sơn; vấn đề quy mô; hệ thống chống, thoát lũ tai khu vực TDP Hoà Thắng TT. Liên Sơn, các buôn Yang Lak I, II buôn ranh A,B thuộc xã Đăk  Liêng khi vào mùa mưa lũ

Kết thúc các buổi tiếp xúc, Đ/c Nay Y Phú – Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện cũng đã thay mặt các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khoá X đã tiếp thu, ghi nhận những ý kiến, đóng góp của các cử tri Thị trấn Liên Sơn; xã Buôn Triết và Buôn Tría, xã Đắk Liêng. Trong thời gian tới, Đ/c sẽ có sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời  đối với các cơ quan, ban, ngành của huyện, xã để giải quyết những vấn đề còn tồn động, những vấn đề mà cử tri quan tâm.

H Yur Je + Văn Thắng