Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ hộp thứ 10 HĐND thị trấn Liên Sơn khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Vừa qua, tại Hội trường UBND thị trấn Liên Sơn, UBMTTQVN thị trấn Liên Sơn tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10 HĐND thị trấn khóa XI, nhiệm 2016 – 2021. Tham dự có các đại biểu hội đồng nhân dân thị Liên Sơn, đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND thị trấn Liên Sơn và 100 cử tri đến từ các thôn, Buôn, TDP trên địa bàn thị trấn.

Tại hội nghị, sau khi nghe các vị đại biểu HĐND báo cáo kết quả kỳ họp thứ 10, cử tri thị trấn cũng đã có 9 ý kiến nêu ra đề cập một số vấn đề mà người dân quan tâm như: Thủ tục cấp mới quyền sử dụng đất trên địa bàn thị trấn còn chậm, chưa được giải quyết triệt để; vẫn còn một số hộ dân sử dụng ngư cụ cấm trong khai thác và đánh bắt cá trên hồ Lắk;  một số hộ dân chăn nuôi heo gây ô nhiễm môi trường đề nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền sớm giải quyết.

Một số nội dung vượt thẩm quyền. Đoàn đại biểu HĐND thị trấn sẽ tiếp thu, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển lên các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết và trả lời cho các cử tri trong kỳ họp sau.

                               H Yur Je