Hội nghị thông tin thời sự dành cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở năm 2020

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện vừa tổ chức Hội nghị thông tin thời sự năm 2020, tham gia hội nghị có 147 đại biểu là báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ trên các mặt công tác của huyện trong 9 tháng năm 2020; triển khai Đề cương tuyên truyền 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020); Nghị quyết số 02-NQ/HU, ngày 13/10/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XV về “Tập trung huy động các nguồn lực nhằm xây dựng và phát triển huyện Lắk trở thành khu du lịch trọng điểm của tỉnh Đắk Lắk vào năm 2030”; tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19; các chủ trương, giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế, công tác an sinh xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh; định hướng tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm, các sự kiện chính trị, văn hóa của đất nước, của tỉnh trong thời gian tới.

Theo đó, 9 tháng  qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND huyện, tình hình kinh tế xã hội của huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Một số chỉ tiêu đạt cao so với kế hoạch đề ra: Tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 1.681 tỷ đồng, đạt 69,59% KH; Hoạt động thương mại dịch vụ đáp ứng tốt nhu cầu của Nhân dân, đặc biệt trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch bệnh Covid-19; giá trị ngành dịch vụ ước đạt 242 tỷ đồng, đạt 72,60% kế hoạch, bằng 106,15% so với cùng kỳ năm 2019.  Tổng diện tích gieo trồng đạt 26.431 ha đạt 95,08% kế hoạch năm và bằng 101,39% so với cùng kỳ năm 2019. Thu thuế, phí và lệ phí ước đạt gần 16 tỷ đồng, đạt 72,29% kế hoạch. Chất lượng giáo dục ở các cấp học được nâng cao; hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao thực hiện tốt vai trò của mình. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, khám chữa bệnh, phòng chóng dịch bệnh được thực hiện hiệu quả; nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội, quân sự – quốc phòng được củng cố và giữ vững.

Tuy nhiên bên cạnh kết qủa đạt được, 9 tháng năm 2020 còn một số chỉ tiêu đạt thấp, như thu nhập bình quân đầu người ước đạt 21,2 triệu đồng/người/năm, kế hoạch 29 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm so với chuẩn nghèo đa chiều ước giảm 3,5%, ; Tình hình sản xuất nông nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, dịch tả lợn Châu phi, khó khăn trong công tác tái đàn. Kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới chưa cao, toàn huyện mới đạt 104/190 tiêu chí…

Những thông tin tại hội nghị sẽ giúp các báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở nắm bắt kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước trong thời gian tới. Từ đó có định hướng đúng đắn trong công tác tuyên truyền tại địa phương, góp phần giữ vững ổn định chính trị, kinh tế – xã hội tại địa phương theo đúng quan điểm, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước….

Vy Thủy