Hội nghị quán triệt, học tập và triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết, kết luận, chương trình, kế hoạch của Đảng các cấp

Ban Thường vụ Huyện ủy, vừa tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các văn bản của Ban thường vụ tỉnh ủy; Nghị quyết, chương trình hành động của Huyện ủy cho các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Huyện ủy khóa XV; Bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND các xã thị trấn; các Báo cáo viên huyện ủy, trưởng phó các ban, ngành đoàn thể và các hội đặc thù của huyện; Riêng các xã Krông Nô, Nam Ka và Earbin họp trực tuyến tại điểm cầu các xã. Đ/c Đào Thị Thanh An, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đ/c Nay Y Phú, Phó bí thư huyện ủy tham gia báo cáo các chuyên đề.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe Đ/c Đào Thị Thanh An, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và đ/c Nay Y Phú, Phó Bí thư Huyện ủy truyền đạt các nội dung cơ bản chủ yếu và quan trọng của NQ số 01 – NQ/HU, ngày 24/08/2020 của BCH Đảng bộ huyện; Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ huyện lần thứ XV, NK 2020 – 2025; Chương trình số 01-CTR/HU, ngày 31/08/2020 cảu BCH Đảng bộ huyện; Chương trình hành động thực hiện ; Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ huyện lần thứ XV, NK 2020 – 2025; Chương trình số 43; Kế hoạch 147; Kế hoạch 180 và 183 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện về thực hiện Chỉ thị số 43; Chỉ thị số 44, Kết luận số 69; Chỉ thị số 33 của Ban Bí thư về “ Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận chính trị”;  về “ tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư” ,về : Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”.

Bế mạc,  Hội nghị, đồng chí Đ/c Đào Thị Thanh An, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị các Chi, Đảng bộ trực thuộc khi về cơ sở cần tổ chức xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện phổ biến, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung của Hội nghị này một cách thật đầy đủ, chu đáo và chất lượng, thiết thực, không, hình thức qua loa, chiếu lệ ; Các cấp ủy đảng có hình thức tổ chức học tập, quán triệt và xác định nội dung quán triệt cho phù hợp với từng đối tượng, từng cấp. Việc học tập, quán triệt các nghị quyết là trách nhiệm chung của mỗi cán bộ, đảng viên. Khẩn trương xây dựng chương trình hành động thực hiện các nội dung của Nghị quyết triệt, triển khai, tổ chức thực hiện các văn bản của BTV tỉnh ủy; Nghị quyết và chương trình hành động của Huyện ủy của chi, đảng bộ mình đến toàn thể cán bộ đảng viên và tuyên truyền rộng rãi trong toàn thể nhân dân; Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid –19, dịch Bạch hầu, dịch sốt xuất huyết… đang diễn biến hết sức phức tạp; Tiếp tục thực hiện tốt công tác đảm bảo Quốc phòng – quân sự, giữ vững trật tự an toàn xã hội, nhất là an ninh nông thôn và giảm thiểu về tai nạn giao thông trên địa bàn huyện, từng bước đưa nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XV nhiệm kỳ 2020-2025 đi vào cuộc sống góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Xuân Thái