Hội nghị người cao tuổi huyện Lăk tổng kết công tác hội năm 2019

Hội người cao tuổi huyện Lắk có 11 cơ sở hội các xã, thị trấn với 5222 hội viên. Phong trào  “nêu gương sáng” cho con cháu trong phát triển kinh tế tiếp tục được phát huy, toàn huyện hiện có trên 2.300 cụ từ 60 – 69 tuổi vẫn đang trực tiếp tham gia lao động sản xuất, trong đó có 125 cụ làm kinh tế giỏi. Với uy tín và kinh nghiệm của mình trong năm các cụ đã tham gia hòa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương. Công tác tham gia xây dựng nông thôn mới được hội viên người cao tuổi hưởng ứng nhiệt tình , chỉ tính riêng năm 2019, NCT huyện đã đóng góp 112 ngày công, 25 triệu đồng và hiến hơn 11.210m2 đất để xây dựng cơ sở hạ tầng, đường giao thông nông thôn …. Công tác chăm sóc người cao tuổi luôn được hội thực hiện tốt, đã tổ chức thăm tặng quà cho 105 lượt cụ ốm đau với tổng số tiền số 17 triệu đồng, tổ chức mừng thọ cho 582 cụ với số tiền trên trên hơn 107 triệu đồng; phối hợp với bệnh viện mắt Đắk Lắk tổ chức khám và tư vấn các bệnh về mắt cho 225 cụ, theo đó đã có 108 cụ được điều trị; toàn huyện có  gần 936 cụ được hưởng trợ cấp thường xuyên. Ngoài ra, Hội người cao tuổi huyện cũng đã duy trì hiệu quả 18 CLB như: CLB dân ca, dưỡng sinh tâm thể, Bóng bàn… qua đó góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người cao tuổi.

Trong năm 2020, Hội người cao tuổi huyện Lắk tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “ Tuổi cao – Gương Sáng”; tích cực hưởng ứng tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, thu hút ngày càng đông người cao tuổi tham gia vào công tác hội; tục rà soát người cao tuổi thuộc diện được hưởng trợ cấp xã hội và cấp thẻ BHYT, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe và đời sống tình thần cho người cao tuổi…

H Yur Je